Amen­dement verbe­tering foera­geer­ge­bieden ganzen­aanpak


12 juli 2017

Toelichting op het amendement:

In het onderhavige voorstel worden de foerageergebieden met 10% verkleind. Dit is niet logisch, want verkleinen van de foerageergebieden vergroot per definitie de schade langs de randen van de foerageergebieden. Verder dient opvang van de ganzen deugdelijk te zijn. Foerageergebieden moeten niet alleen groot genoeg zijn. Ze moeten ook voor de ganzen duidelijk zijn. Dat betekent geen witte vlekken of rafelranden. Daarom moeten deze zo snel mogelijk worden verholpen.

Toevoegen aan besluit:

4. De omvang van de foerageergebieden blijft 25.000 ha. excl. Waddeneilanden en de rafelranden en witte vlekken hierbij zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór maart 2019, te verhelpen.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement 4 maanden winterrust

Lees verder

Amendement verjagingsteam ganzenaanpak

Lees verder