Amen­dement voge­l­aan­va­ringen Lelystad Airport


26 september 2019

Statenvergadering

25 september 2019

Agendapunt

08. ontwerp omgevingsvisie

Korte titel amendement

Vogelaanvaringen Lelystad Airport

Toelichting op het amendement:

Er leven veel zorgen bij inwoners over de geplande laagvliegroutes vanuit luchthaven Lelystad. Bovendien kan het laagvliegen voor gevaarlijke situaties boven de IJsselmeerkust zorgen vanwege de risico’s op aanvaringen met vogels die geregeld op dezelfde hoogte van die laagvlieghoogte vliegen. Begin dit jaar bleek dat er stevig commentaar is op het onderzoek dat hier tot nu toe over is uitgevoerd.

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor

Overwegingen

Schrappen uit overwegingen bij besluit:

Toevoegen aan overwegingen bij besluit:

Besluit

Schrappen uit tekst besluit:

  • De Ûntwerp-omjouwingsfisy fêst te stellen en DS te freegjen dy foar ynspraak op besjen te lizzen, tegearre mei de planMER en Passende Beoardieling.

Geschrapte tekst vervangen door:

  • De ontwerp-omgevingsvisie, met daarin de volgende wijzigingen, vast te stellen en GS te vragen die voor inspraak ter inzage te leggen, samen met de planMER en passende beoordeling.

In de tekst van de omgevingsvisie achter “Dit betekent dat we eventuele negatieve effecten daarop door ontwikkelingen buiten de provincie (zoals Lelystad Airport) zoveel willen voorkomen c.q. beperken.” op p. 35 wordt toegevoegd: “Hierbij besteden we ook expliciet aandacht aan de risico’s van vogelaanvaringen op laagvliegroutes.”

Toevoegen aan besluit:

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden

Charda Kuipers, GrienLinks


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

PvdA, 50Plus, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Amendement landschap toevoegen aan omgevingsvisie

Lees verder

Motie zorgen 5G

Lees verder