CO2 doel­stelling verhogen naar 55%


26 januari 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • De VN de noodklok luidt met nieuw klimaatrapport ‘Code rood voor de mensheid’ en iedereen oproept om haast te maken met de doelstelling uit het Akkoord van Parijs;
 • Daarbij de komende tien jaar cruciaal is;
 • De EU het broeikasgasemissie-reductiedoel voor 2030 verhoogt heeft van 40% naar ten minste 55% t.o.v. 1990
 • Het nieuwe regeerakkoord Rutte IV ook spreekt van 55% CO2 reductie voor 2030.
 • In het bestuursakkoord staat dat geconformeerd wordt aan de nationale vertaling van het Akkoord van Parijs.
 • Het huidige Energieprogramma daarom uitgaat van 49% CO2 reductie voor 2030.
 • Andere provincies, zoals Gelderland en Groningen, al wel een hogere doelstelling van 55% in 2030 hanteren

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Om aansluiting te zoeken bij de geactualiseerde landelijke CO2 reductiedoelstelling van 55% door deze als uitgangspunt mee te nemen in de vervolgprogramma’s op het gebied van klimaat en energie.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

 • PvdD, Menno Brouwer
 • GL, Charda Kuipers
 • SP, Hanneke Goede
 • D66, Danny van der Weijde


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, SP, CDA, Statenlid van Swol, CU, D66

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, PVV, 50Plus, VVD, FNP

Lees onze andere moties

Stimuleer energie opslag

Lees verder

Motie cofinanciering hoofdfietsroutes

Lees verder