Stimuleer energie opslag


26 januari 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 26-01-2022

gehoord hebbende de beraadslaging;

Overwegende dat:

 • Het overbelaste stroomnet op dit moment voor een dreigende stagnering van de energietransitie zorgt, omdat nieuwe projecten niet op het net kunnen worden aangesloten
 • o.a. elektrisch rijden, elektrische warmtepompen en een toename van energie uit zon & wind ook na 2025 voor een toenemende druk op het net zullen zorgen
 • Een nieuw netwerk van opslagtechnieken een duurzame reservecapaciteit voor het Nederlandse stroomnet kan bieden
 • De provincie met actiepunt 27 van het Energieprogramma haar regierol pakt en een inventarisatie opstelt naar opslagtechnologie├źn en methodes die geschikt zijn voor het Friese energiesysteem.
 • Liander op 17 januari j.l. expliciet verzoekt om het stimuleren van thuisbatterijen

spreken haar mening uit;

dat energieopslag en conversie belangrijke randvoorwaarden zijn voor het halen van de klimaatdoelen

en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

 • Bij de inventarisatie niet alleen te focussen op opslag bij grotere opweklocaties en bij onderstations van netbeheerders, maar ook te kijken naar de mogelijkheden voor thuisbatterijen, kantoorbatterijen en buurtbatterijen en andere kleinschalige opslagsystemen
 • Daarbij in kaart te brengen hoe de provincie maximaal kan inzetten op een snelle opkomst van energie-opslagsystemen
 • Dit onderzoek nog in 2022 uit te voeren en de Staten daarover uiterlijk in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren

Indiener(s):

 • PvdD, Menno Brouwer
 • SP, Hanneke Goede
 • GL, Charda Kuipers


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CDA, CU

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid van Swol, PVV

Lees onze andere moties

Motie netruimte voor kleine projecten

Lees verder

CO2 doelstelling verhogen naar 55%

Lees verder