Motie Bomen­be­scherming


22 september 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • In de Friese bossenstrategie geen specifieke aandacht is voor de bescherming van bestaande bossen en bomen
 • Nederland na Ierland het bosarmste land van Europa is
 • Er in rap tempo bomen verdwijnen in ons land: Nederland kapt relatief gezien meer bomen dan BraziliĆ«

overwegende dat

 • Alleen focussen op nieuwe aanplant terwijl de bomenkap doorgaat dweilen met de kraan open is
 • De laatste jaren steeds meer kritiek is gekomen op het kapbeleid van natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
 • De landelijke onrust aanleiding was voor de totstandkoming van de Landelijke Bossenstrategie
 • Provincie Gelderland na een succesvol burgerinitiatief, unaniem door PS besloten, het behoud van gezonde bomen als uitgangspunt van alle toekomstig beleid neemt


Spreken onze mening uit:

- dat bomen waardevol zijn en bescherming verdienen

  en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten,

  - Overeenkomstig het voorbeeld van de provincie Gelderland, het behoud van gezonde bomen als uitgangspunt te hanteren bij alle voorkomende toekomstige Provinciale beleidsvraagstukken ten aanzien van bestaande bossen en bomen

  - en in kaart te brengen of- en hoe huidige beleid en regelgeving hierop het beste aangepast kan worden.

   - PS hierover te zijner tijd te informeren.

   Indieners:

   PvdD, Menno Brouwer

   Grien Links, Charda Kuipers


   Status

   Verworpen

   Voor

   Tegen