Motie door jacht gewond geraakte katten


7 november 2018

MOTIE VREEMD, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering

31 oktober 2018

Agendapunt

-

Korte titel motie

Door jacht gewond geraakte katten

De Staten, in vergadering bijeen op 31 oktober 2018,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • in Fryslân katten, waaronder ook regelmatig huiskatten, worden aan- en afgeschoten; zodra ze zich 50 meter buiten de bebouwing wagen, mogen ze, verwilderd of niet, worden “neergelegd”, aldus de gedeputeerde ( LC 19-12-2013)
  • gebleken is dat sommige jagers katten aangeschoten en gewond achter laten, terwijl de gedeputeerde eerder publiekelijk meldde ( LC 19-12-2013) dat jagers voorzichtig te werk gaan;
  • recentelijk bevestigd is dat hierbij groot dierenleed ontstaat (zie de bijgevoegde foto’s van twee aangeschoten huiskatten in Fryslân afgelopen zomer en de toelichting daarbij van de paraveterinair);
  • bij het aanschieten van huiskatten aanzienlijke financiële schade ontstaat (dierenartskosten) voor de eigenaren van de dieren, nog afgezien van de emoties die daarbij komen kijken om je huisdier zo zwaar gewond door een jachtgeweer aan te treffen;

overwegende dat:

  • - dergelijk door de jacht veroorzaakt dierenleed onaanvaardbaar is;
  • - het aanschieten en gewond achterlaten van katten wijst op onzorgvuldige jacht;
  • - Gedeputeerde Staten de bevoegdheid hebben de aanwijzing voor afschot van katten in te trekken;

spreken haar mening uit tegen het aanschieten (en afschieten) van katten die vervolgens gewond achterblijven en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de desbetreffende aanwijzing tot nader orde per direct in te trekken en de betrokken partijen, waaronder in ieder geval de FBE, hiervan in kennis te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

Toelichting van de betrokken paraveterinair:

“Het 1e verhaal betreft een bijna 11 jaar oude gecastreerde kater uit Nijbeets

In Spoeddienst gebracht om 21u00

Door jager beschoten met hagel:

Linker voorpoot verbrijzeld geen gevoel in linker voorpoot. Overal hagelkorreltjes. Nat, heeft in de sloot gelegen.

Meerdere wondjes. Onderkoeld, Anti Shockbehandeling, opname drogen en warm. Eerste zorg de nacht overleven verdere behandeling bij Dierenziekenhuis Drachten.

Links voor humerus fractuur. rechts voor twee middelste metacarpale gewrichten. Humerus met steinmann pin en cerclage draad gestabiliseerd. 6 Week bench rust. in totaal 8 kogels verwijderd. Is in totaal 8 dagen in de opname gebleven omdat de kat niet meer wilde eten.

Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met de kat. (foto’s MAx001, 002, 004)

2e verhaal betreft een 1,5 jaar oude gecastreerde en gechipte kater uit Ureterp.

De kat is een maand lang vermist geweest en heeft zichzelf met gebroken achterpoot vol met maden (lees ook stinkend van het rottingsproces) en een lijf vol met hagel naar huis weten te slepen. Thuis aangekomen is de kat naar ons gebracht maar omdat eigenaar niet de kosten van de amputatie van de poot wilde voldoen (goedkoopste en vanwege de maden de enigste oplossing nog), is er besloten afstand te doen van de kat en de kat is op onze kosten geholpen en inmiddels ook herplaatst bij een eigenaar die er wel voor wil zorgen. Dit is een zeer aanhankelijke kat en ook zijn herstel gaat voorspoedig. (foto’s eindigend op .127 en .138)

Beide katten zullen verder leven met deels hagel in hun lichaam omdat het onmogelijk is om alles te verwijderen.

(…)”

deze motie is ingetrokken naar aanleiding van de reactie van de Gedeputeerde. De bijbehorende inleidende tekst is hier na te lezen.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Fryslân fracking-vrij

Lees verder

Amendement tegen monomestvergisting

Lees verder