Motie Fryske Deal en circulair bouwen


22 juni 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 21-06-2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

Binnen de bouwsector forse inspanningen nodig zullen zijn om het Friese woningbestand voor 2050 energieneutraal te maken.
Dit goede kansen biedt voor de lokale economie en werkgelegenheid
De provincie met de Fryske Deal de eerste 3000 nul op de meter woningen wil stimuleren

overwegende dat:

Ook circulair bouwen een belangrijk thema is in het omschakelen naar een circulaire economie

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

Bij het realiseren van de Fryske deal waar mogelijk ook circulair bouwen te stimuleren.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen