Motie oplaten ballonnen culturele hoofdstad


22 juni 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 21 juni 2017 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

het oplaten van ballonnen tijdens feestelijkheden schadelijk zijn voor natuur, milieu en de daarin levende dieren;
een evenement zonder ballonnen ook heel feestelijk kan zijn;

overwegende dat

het niet de bedoeling kan zijn dat activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 zorgen voor schade aan natuur, milieu en de daarin levende dieren;

verzoeken het college van gedeputeerde staten de Friese gemeenten er nog eens aan herinnert dat zij via het afgeven van vergunningen het oplaten van ballonnen kan verbieden;


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen