Motie opkopen garna­len­vissers


24 juni 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 23-06-2021

constaterende dat:

de visserij volgens wetenschappers een van de grootste externe bedreigingen is voor het ecosysteem van de Waddenzee;[1]

  • het doel van een sterk en veerkrachtig voedselweb volgens wetenschappers op gespannen voet staat met de blijvende aanwezigheid van de visserijsector in de Waddenzee;[2]
  • een grotere visstand meteen teniet gedaan kan worden door een toename van visserijactiviteit in het Waddengebied;[3]

overwegende dat:

  • het Waddenfonds eerder gebruik heeft gemaakt van een tenderregeling garnalenvisserij om garnalenvissers op te kopen en vergunningen uit de markt te halen;
  • zo’n opkoopregeling volgens het Waddenfonds de weg vrij maakt om gebieden voor het vissen op garnalen te sluiten en de ecologische waarden van de Waddenzee te versterken;
  • het Waddenfonds reserveerde ongeveer 10 miljoen euro voor het opkopen van vergunningen van garnalenvissers op de Waddenzee, waarmee slechts 6,5 procent van de visserijgebieden in het gebied gesloten worden voor de garnalenvisserij;[4]
  • van dat geld lijken 19 van de 89 garnalenvissers opgekocht te worden;
  • de uitkoop langzaam gaat de druk op het Waddengebied nog steeds groot is;


Roept het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds op:

  • zich in te zetten om desnoods in samenwerking met het Rijk toe te werken naar het 100% opkopen van garnalenvissers in het Waddengebied en het innemen van (slapende) vergunningen uiterlijk in 2027;


[1] https://eenvandaag.avrotros.nl...

[2] https://www.volkskrant.nl/wete...

[3] https://www.volkskrant.nl/wete...

[4] https://www.dvhn.nl/groningen/...


Status

Verworpen

Voor

50Plus, SP, D66

Tegen

Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, FNP, CDA, VVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie "warme” uitkoop boerenbedrijven in Veenweide

Lees verder

Motie einddoel Waddenfonds

Lees verder