Motie REC onderzoek PAK's


4 juli 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 28 juni 2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • Er bij omwonenden in de buurt van de REC grote zorgen zijn over de aanwezigheid van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen rondom hun woning *
  • Dit zeer giftige en kankerverwekkende stoffen zijn.
  • De gevonden resultaten verontrustend zijn en vergelijkbaar met een zwaar verontreinigd industriële locatie aldus het onderzoek van Biodetection Systems.
  • PAK’s ook zijn aangetroffen in het directe omliggende grondgebied rondom de REC wat de REC tot een potentiële bron maakt.

overwegende dat

  • Het onduidelijk is van wie de PAK’s afkomstig zijn.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Aanvullend onderzoek te starten in de cartridge van de continue bemonstering van de REC gedurende minimaal 2 maanden.

en gaan over tot de orde van de dag

*http://www.omropfryslan.nl/nieuws/729215-nieuw-onderzoek-naar-giftige-stoffen-harlingen-nodig

http://harlingenonline.nl/groot-alarm-over-zwarte-neerslag-uit-nabijheid-afvaloven/


Status

Voor

Tegen