Motie vergroenen ABP pensi­oen­fonds


1 juli 2021

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • Er op dit moment zo’n 3 miljoen Nederlanders voor hun pensioen aangesloten zijn bij het ABP, waaronder ambtenaren,
 • Het ABP ongeveer 465 miljard euro belegt waarvan nog altijd een deel in fossiele ondernemingen,
 • Het ABP dit jaar een nieuw beleggingsbeleid vaststelt,
 • Onderzoek van het ABP* laat zien dat 59% van de deelnemers van het pensioenfonds een duurzaam pensioen wil,
 • Het ABP onder meer eind 2020 zijn aandeel in Shell met 196 miljoen euro heeft verdubbeld

overwegende dat

 • Voor het tegengaan van klimaatverandering van iedereen een forste inzet nodig is,
 • Wetenschappers waarschuwen dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om een wereldwijde opwarming van 2 of 3 graden te voorkomen,
 • Financiële instellingen zoals pensioenfondsen een belangrijke rol kunnen spelen bij de Klimaatopgave omdat ze grote sommen geld beheren,
 • Het ABP wel duurzame ambities heeft verwoord**, maar desondanks nog steeds ook kiest voor fossiele beleggingen,
 • Het geld dat voor de deelnemers aan het ABP voor de pensioenvoorziening wordt gestort afkomstig is van de verschillende aangesloten overheden

* **

abp-verslag-duurzaam-beleggen-2019.pdf

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

 • Het ABP per brief op te roepen om het aandeel fossiele beleggingen en investeringen in andere klimaatonvriendelijke ondernemingen zo snel mogelijk af te bouwen.
 • Deze brief ter kennis te brengen van het Interprovinciaal Overleg met de vraag of het IPO deze oproep wil ondersteunen

en gaan over tot de orde van de dag.


Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

GL, Charda Kuipers

SP, Hanneke Goede


Status

Ingediend

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, CDA

Tegen

Statenlid van Swol, VVD, CU, PVV, CDA