Motie vergroenen ABP pensi­oen­fonds


1 juli 2021

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • Er op dit moment zo’n 3 miljoen Nederlanders voor hun pensioen aangesloten zijn bij het ABP, waaronder ambtenaren,
 • Het ABP ongeveer 465 miljard euro belegt waarvan nog altijd een deel in fossiele ondernemingen,
 • Het ABP dit jaar een nieuw beleggingsbeleid vaststelt,
 • Onderzoek van het ABP* laat zien dat 59% van de deelnemers van het pensioenfonds een duurzaam pensioen wil,
 • Het ABP onder meer eind 2020 zijn aandeel in Shell met 196 miljoen euro heeft verdubbeld

overwegende dat

 • Voor het tegengaan van klimaatverandering van iedereen een forste inzet nodig is,
 • Wetenschappers waarschuwen dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om een wereldwijde opwarming van 2 of 3 graden te voorkomen,
 • Financiële instellingen zoals pensioenfondsen een belangrijke rol kunnen spelen bij de Klimaatopgave omdat ze grote sommen geld beheren,
 • Het ABP wel duurzame ambities heeft verwoord**, maar desondanks nog steeds ook kiest voor fossiele beleggingen,
 • Het geld dat voor de deelnemers aan het ABP voor de pensioenvoorziening wordt gestort afkomstig is van de verschillende aangesloten overheden

* **

abp-verslag-duurzaam-beleggen-2019.pdf

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

 • Het ABP per brief op te roepen om het aandeel fossiele beleggingen en investeringen in andere klimaatonvriendelijke ondernemingen zo snel mogelijk af te bouwen.
 • Deze brief ter kennis te brengen van het Interprovinciaal Overleg met de vraag of het IPO deze oproep wil ondersteunen

en gaan over tot de orde van de dag.


Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

GL, Charda Kuipers

SP, Hanneke Goede


Status

Ingediend

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, CDA

Tegen

Statenlid van Swol, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie kennisprogramma voor een sterk en veerkrachtig voedselweb

Lees verder

Motie Solar wegdek

Lees verder