Motie duur­zaamheid en catering Provin­ciale Staten


16 december 2015

De Staten, in vergadering bijeen op 16 december 2015,

constaterende dat:

  • De opwarming van de aarde één van de grootste risico’s van deze tijd is;
  • Het (ook) aan de rijkere delen van de wereldbevolking is om maatregelen te nemen deze opwarming verder te beperken;
  • Binnen het provinciehuis het lokaal betrekken van voedsel, het beperken van de vleesconsumptie, het zoveel mogelijk serveren van fairtrade voedsel en het beperken van voedselverspilling hieraan bij zouden kunnen dragen;
  • Dit onderwerp leeft, zowel binnen Provinciale Staten alsook binnen de ambtelijke organisatie van het provinciehuis, onder andere naar aanleiding van de recente berichten rondom de vraag of vleesconsumptie wel of niet past binnen een gezond voedingspatroon;
  • De aandacht die binnen het provinciehuis op gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers een goede aanleiding is om de vleesconsumptie te beschouwen
  • Het verminderen van vleesconsumptie een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde;
  • De provincie ambities heeft om een fairtrade en duurzame provincie te worden;

overwegende dat:

  • Volksvertegenwoordigers hier een voorbeeldfunctie bij kunnen hebben;
  • De leden van Provinciale Staten op twee woensdagen per maand op het Provinciehuis aanwezig zijn, waarvan tenminste één dag vegetarisch eten geserveerd kan gaan worden;
  • Om de keuzevrijheid van de individuele leden van Provinciale Staten niet te beperken, op die dagen op verzoek nog steeds vlees gereserveerd zal kunnen worden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zorg te dragen voor het serveren van een vegetarische maaltijd op één van de twee woensdagen in de maand waarop leden van Provinciale Staten eten op het Provinciehuis, waarbij reserveringen van maaltijden met vlees mogelijk dienen te zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren

Marieke Vellinga, D66

Retze van der Honing, Grien Links

De inbreng bij deze motie is hier te vinden. Een vergelijkbare motie voor de rest van het provinciehuis is hier te vinden.


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdA, PartijvoordeDieren, Grienlinks, 50Plus

Tegen

FFP, FNP, VVD, ChristenUnie, PVV, CDA