Amen­dement pro-actieve rol energie besparen


16 september 2020

Toelichting op het amendement:

In de omgevingsvisie staat genoemd dat inspanningen op het vlak van energiebesparing vooral gericht zullen zijn op het energiezuinig maken van de gebouwde omgeving, en dat dit primair een taak is van gemeenten, woningbouwcorporaties, particuliere eigenaren en bedrijfsleven. De provincie zoekt daarbij nog naar de invulling van de provinciale rol.

De provincie kan zelf een belangrijke rol vervullen op het vlak van voorlichting en communicatie en gezien het grote belang van energie besparen verdient dit een aanvulling op de tekst in de omgevingsvisie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL) constateert in een recente publicatie “Balans van de leefomgeving “, dat de overheid burgers nog niet goed weet te betrekken bij duurzaamheid, en dat vooral een kleine minderheid van ‘voorlopers’ een actieve rol speelt in het verduurzamen van Nederland.

Te weinig Nederlanders voelen de noodzaak om hun huis te verduurzamen, minder vlees te eten, duurzame en tweedehands producten te kopen of de auto vaker te laten staan. De voorlichting van de overheid naar Nederlanders moet véél beter, meent het PBL.

Er is dus nog veel werk aan de winkel en, naast de plus op de landelijke subsidie ligt hier een taak voor de provincie.

Toevoegen aan besluit:

Op pagina 62 bovenaan als 2e bullit opnemen:

De provincie pakt een pro-actieve rol op het gebied van voorlichting en bewustwording, het vergroten van draagvlak en het enthousiasmeren van Friese inwoners om op eigen wijze energie te besparen, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzamer te eten.Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement betrekken omgeving bij kleine windmolens

Lees verder

Motie trein i.p.v. vliegtuig

Lees verder