Voldoende armslag voor aanleg EHS


18 juli 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 18 juli 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De aankoop en het beheer van natuur in Frysl├ón niet op schema loopt;

overwegende dat

  • Er klimaatdoelen moeten worden gehaald, de biodiversiteit in het geding is en dus ook de leefbaarheid van mens en dier wordt aangetast;
  • Het van belang is onverkort en met meer prioriteit de natuurdoelstellingen voor de langere termijn waar te maken en voor de korte termijn in te lopen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten vanuit de VAR ruimte vrij te maken voor de aankoop en beheer conform scenario 4, indien uit de uitwerking van de Right to Challenge blijkt dat hier meer geld voor nodig is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

PvdA, Hetty Janssen

Lees de bijbehorende bijdrage hier na.


Status

Ingediend

Voor

D66, PvdA, 50Plus

Tegen

FNP, SP, CDA, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Natuur als structurele post in de begroting

Lees verder

Motie aanpak illegale handel elektronisch afval

Lees verder