Nieuws

Zorgen om gebrek aan klimaatbewustzijn

02-05-2017
De Partij van de Dieren Fryslân maakt zich zorgen over het energiebewustzijn van veel Nederlanders. Ze zijn zich nauwelijks bewust van de dringende noodzaak tot omschakeling van met fossiele brandstoffen opgewekte energie naar duurzame energie. Deze...

Betere bescherming van dieren nodig bij vuurwerkshows  

25-04-2017
De Partij voor de Dieren denkt dat broedende vogels onvoldoende bescherming krijgen bij het afsteken van vuurwerk. De partij constateert dat er op dit gebied een hiaat zit in de provinciale regelgeving. De provinciale fractie is bang dat toestemming...

Provincie springt in het diepe met Windpark Fryslan

20-04-2017
  Het windpark in het IJsselmeer is weer een stap dichterbij gekomen nu Provinciale Staten hebben ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het park. Voor meerdere fracties was dit een moeilijk besluit, zo vertelden ze....

Grote verbouwing veehouderij nodig

29-03-2017
Het is een goede zaak dat bestuurders, politici en journalisten zich druk maken over het verdwijnen van de weidevogel. Maar het is jammer dat de oplossingen die zij aandragen blijven steken in symptoombestrijding. Met het vangen van zwarte kraaien, het...

Een terugblik op 2016

23-03-2017
Nu 2017 al weer eventjes onderweg is, vinden wij het leuk om nog even een terugblik op het afgelopen jaar te geven. Het jaar is omgevlogen. En wat hebben we veel gedaan! Lees maar mee: Wat hebben we in 2016 aan de orde gesteld: We hebben veel...

Debat over motie koeien in de wei

25-02-2017
Op 23 februari jl. werd in de Tweede Kamer een motie van Esther Ouwehand aangenomen, waarin de regering wordt verzocht weidegang voor koeien wettelijk te borgen. De stemming bij de Tweede Kamer is hier te zien. Ons statenlid, Rinie van der Zanden,...

Partij voor de Dieren: sluit de REC

15-02-2017
De Harlinger REC kan tijdelijk worden gesloten, vindt de Partij voor de Dieren. Het provinciaal bestuur is er niet in geslaagd het vertrouwen van de omwonenden te herwinnen. Statenlid Rinie van der Zanden: ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En...

Inbreng bij vergadering Provinciale Staten 25 januari 2017

27-01-2017
Op 25 januari 2017 vergaderden Provinciale Staten over ondermeer de aanleg van breedband in het buitengebied van Fryslân en de opstart van een mobiliteitscentrale voor het OV. GrienLinks kwam daarnaast met een motie over de opvang van vluchtelingen...

Petitie voor Schaapsherder Sam Westra

18-01-2017
In slechts enkele dagen kreeg Aukje Hiemstra een kleine 4000 handtekeningen voor haar petitie om schaapsherder Sam Westra en zijn kudde van de ondergang te redden. Vanmorgen werd de petitie aangeboden aan de verantwoordelijke wethouder. Leeuwarden....

Kwaliteit grondwater baart zorgen

16-01-2017
Vijftien procent van het geteste grondwater buiten grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân overschrijdt de normen voor  stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit blijkt uit een recent gepubliceerd provinciaal rapport. In het...

 
Volgende pagina