Nieuws

Vergadering over windmolens, veenweide en EHS

18-07-2018
Vandaag was er een beladen vergadering van Provinciale Staten. De inpassing van de windmolens bij Nij Hiddum-Houw werd besproken en dat liet de bewoners niet koud. Daarna spraken we over de aanpak van het veenweidegebied en de aanleg van de EHS binnen...

Partij voor de Dieren vreest voor natuur

10-07-2018
De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren is bang dat de provincie natuur niet goed compenseert bij infrastructurele projecten. De fractie kreeg de afgelopen jaren van verschillende burgers en organisaties verontrustende berichten over...

Vragen over aanrijdingen met reeën

03-07-2018
Onlangs is gebleken dat er jaarlijks veel ongelukken plaatsvinden op provinciale wegen met overstekend wild. Het CDA heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel en stelt daarom vragen aan de gedeputeerde. De Partij voor de Dieren dient de vragen mee in....

Vergadering over Windpark Nij Hiddum-Houw en de kadernota

27-06-2018
Vandaag voerden we in de statenvergadering een debat over het geplande windmolenpark bij Nij Hiddum-Houw. Onze fractie is weliswaar een voorstander van windenergie, maar we vinden dat met de omwonenden bij dit windpark te weinig rekening wordt gehouden....

Pleidooi voor natuurherstel

24-05-2018
De afgelopen statenvergadering werd het initiatiefvoorstel "Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap" behandeld. Dit voorstel is van 50Plus, de Christenunie, D66, GrienLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren en pleit voor een versnelling naar...

PS-vergadering over water en de Skieding

25-04-2018
De Statenvergadering van 25 april 2018 ging vooral over water. Daarbij heeft onze fractie gewezen op het belang van bescherming van natuurwaarden. We stemden tegen hardvaren op het Burgumermar (lees onze inbreng hier na) en we pleitten voor een evaluatie...

Initiatiefvoorstel voor natuurherstel

16-04-2018
LEEUWARDEN – Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren met hun initiatiefvoorstel beogen. “Het Friese landschap en de natuur...

Kritiek op stikstofuitstoot bij natuurgebieden

26-03-2018
Eerder deze maand schorste de Raad van State twee vergunningen voor het uitstoten van stikstof door melkveehouderijen. De vergunningen waren verleend onder de voorwaarde dat door die extra uitstoot de natuur niet verder zou worden aangetast. Volgens de...

PvdD vindt boorplannen zuivel ontoelaatbaar

05-03-2018
De Partij voor de Dieren vindt de plannen voor ultradiepe geothermie door Friesland Campina ontoelaatbaar. De risico's van boren en fracking zijn volgens de partij te groot. Op het gebied van ultradiepe geothermie zijn veel zorgen over problemen die...

 
Volgende pagina