Nieuws

Hardere aanpak mestfraude in Fryslân

17-11-2017
De fractie van de Partij voor de Dieren in de Friese Staten wil dat de Provincie meehelpt bij de aanpak van mestfraude. Die blijkt zich niet te beperken tot Brabant en Limburg. “Eerder dit jaar bleek dat er ook in Fryslân tientallen boeren verdacht...

Ook in 2018 neemt de leefbaarheid in Fryslân verder af

08-11-2017
Vandaag heeft onze fractie een aantal kanttekeningen bij de provinciale plannen voor 2018 geplaatst. In de begroting lezen we dat het college ernaar streeft dat inwoners in harmonie met hun omgeving kunnen genieten van al het moois dat Fryslân te...

Partij voor de Dieren kritisch over lawaai vliegbasis Leeuwarden

06-11-2017
De hele Noordwestkant van Fryslan – van Leeuwarden tot en met de Waddeneilanden - heeft het afgelopen half jaar overlast ervaren van de extra training van wapeninstructeurs op de Leeuwarder vliegbasis. De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil...

Partij voor de Dieren wil einde aan kunstgras in Fryslân

31-10-2017
De aanleg van kunstgras beschadigt het milieu en dat zou in Fryslân niet moeten mogen, vindt de Partij voor de Dieren.  De partij wil dat de provincie ophoudt de aanleg ervan te stimuleren. Onlangs publiceerde de provincie een nieuwe openstelling van...

Geen gaswinning bij Schiermonnikoog

19-10-2017
Volgens de Partij voor de Dieren, SP, GrienLinks en FNP moet het gas bij Schiermonnikoog lekker in de grond blijven. De partijen wijzen op de grote weerstand en de onrust in het kwetsbare gebied. De partijen vinden dat de focus moet liggen op de...

Vragen over toezicht op veehouderij

11-10-2017
De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van gedeputeerde staten weten hoe het zit met de controles op veehouderijen in deze provincie. Aanleiding is een onderzoek bij de provincie Brabant waaruit blijkt dat de controle en handhaving op...

Amendement aangenomen! voor zorg in goede samenspraak met inwoners

28-09-2017
Onze fractie vind het belangrijk dat zorgbeleid goed ontwikkeld wordt in samenspraak met de zorgbehoevenden. Het is belangrijk dat zij zich goed gehoord voelen en dat de besluiten die de provincie neemt, aansluiten bij wat ze nodig hebben. Daarvoor zijn...

Ruim baan voor verduurzaming OV

28-09-2017
Goed nieuws! Een ruime meerderheid van de Staten vindt dat het openbaar vervoer in provincie Fryslân moet verduurzamen. Bijna alle politieke partijen dienden gisteren het amendement van het CDA in om zowel het trein- als busvervoer in snel tempo te...

Partij voor de Dieren wil intrekking ganzenjacht

25-09-2017
  De Partij voor de Dieren in de Friese Staten vindt het onjuist dat ganzen worden geschoten terwijl dit helemaal niet nodig is. De ganzen moeten het veld ruimen vanwege schade aan gras bij boeren. Maar de boeren hebben dit en vorige jaar door een...

PvdD wil Friese bodem gentechvrij

21-09-2017
De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat Friese zuivel niet langer met gentechniek wordt geproduceerd. Statenlid Rinie van der Zanden reageert hiermee op nieuws over Friesland Campina, die in Fryslân speciale gentechvrije melk gaat...

 
Volgende pagina