Nieuws

Handen af van Schilkampen

19-07-2017
De Partij voor de Dieren wil dat er geen vaargeul dwars door natuurgebied Schilkampen wordt aangelegd. Het gebied kent een grote soortenrijkdom van vogels en huist een grote kolonie broedende kokmeeuwen. Dat maakt het gebied uniek in de stad. Volgens een...

Doodsvonnis voor 200.000 ganzen

12-07-2017
  De provincie heeft vandaag besloten dat de ganzen de rekening moeten betalen voor de 12 miljoen die ze kosten door hun jaarlijkse verblijf in de provincie. Een grote meerderheid was voor afschot, behalve wij natuurlijk. Voor ons was het reden voor...

Statenvergadering over circulaire economie en duurzame landbouw

22-06-2017
Gisteren was een lange en belangrijke statenvergadering voor onze fractie. We behandelden onder andere de onderwerpen circulaire economie en bespraken de ambities voor een duurzame landbouw. Onze inbreng bij circulaire economie kun je hier nalezen....

Vragen over komst mestvergister bij Burgum

06-06-2017
De fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en 50PLUS zijn bang dat Fryslân het mestafvalputje voor andere landsdelen wordt, wanneer Energieconcern Engie een grote co-mestvergister bouwt bij de Energiecentrale van Burgum. De co-mestvergister wordt...

Zorgen om gebrek aan klimaatbewustzijn

02-05-2017
De Partij van de Dieren Fryslân maakt zich zorgen over het energiebewustzijn van veel Nederlanders. Ze zijn zich nauwelijks bewust van de dringende noodzaak tot omschakeling van met fossiele brandstoffen opgewekte energie naar duurzame energie. Deze...

Betere bescherming van dieren nodig bij vuurwerkshows  

25-04-2017
De Partij voor de Dieren denkt dat broedende vogels onvoldoende bescherming krijgen bij het afsteken van vuurwerk. De partij constateert dat er op dit gebied een hiaat zit in de provinciale regelgeving. De provinciale fractie is bang dat toestemming...

Provincie springt in het diepe met Windpark Fryslan

20-04-2017
  Het windpark in het IJsselmeer is weer een stap dichterbij gekomen nu Provinciale Staten hebben ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemers van het park. Voor meerdere fracties was dit een moeilijk besluit, zo vertelden ze....

Grote verbouwing veehouderij nodig

29-03-2017
Het is een goede zaak dat bestuurders, politici en journalisten zich druk maken over het verdwijnen van de weidevogel. Maar het is jammer dat de oplossingen die zij aandragen blijven steken in symptoombestrijding. Met het vangen van zwarte kraaien, het...

 
Volgende pagina