Nieuws

PS-vergadering over water en de Skieding

25-04-2018
De Statenvergadering van 25 april 2018 ging vooral over water. Daarbij heeft onze fractie gewezen op het belang van bescherming van natuurwaarden. We stemden tegen hardvaren op het Burgumermar (lees onze inbreng hier na) en we pleitten voor een evaluatie...

Initiatiefvoorstel voor natuurherstel

16-04-2018
LEEUWARDEN – Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren met hun initiatiefvoorstel beogen. “Het Friese landschap en de natuur...

Kritiek op stikstofuitstoot bij natuurgebieden

26-03-2018
Eerder deze maand schorste de Raad van State twee vergunningen voor het uitstoten van stikstof door melkveehouderijen. De vergunningen waren verleend onder de voorwaarde dat door die extra uitstoot de natuur niet verder zou worden aangetast. Volgens de...

PvdD vindt boorplannen zuivel ontoelaatbaar

05-03-2018
De Partij voor de Dieren vindt de plannen voor ultradiepe geothermie door Friesland Campina ontoelaatbaar. De risico's van boren en fracking zijn volgens de partij te groot. Op het gebied van ultradiepe geothermie zijn veel zorgen over problemen die...

Provincie Fryslân blijft windmolens tegenhouden

22-02-2018
De komende jaren blijft de provincie Fryslân windenergie op land tegenhouden, ondanks de wens van de inwoners van de provincie en de grote noodzaak voor het opwekken van meer duurzame energie. Met het vaststellen van  de Verordening Ruimte zet de...

Statenvergadering over ganzenaanpak en veenweide

24-01-2018
Vandaag was een drukke statenvergadering, met een paar belangrijke onderwerpen. Zo stemden we over de ganzenaanpak en over het veenweidegebied. Eerst stond echter het onderwerp “minder beleid en regels” op de agenda. Het voorstel van Gedeputeerde...

Uitbreiding varkensstal strijdig met regels

16-01-2018
De varkensstal in Hemelum wil uitbreiden naar een bouwperceel van 2, 35 of 2,9 ha. De verordening Romte van de provincie staat echter deze uitbreiding niet toe.  Toch heeft Gedeputeerde Staten onlangs op vragen van de PvdA nog geantwoord dat de...

 
Volgende pagina