Ruim baan voor verduur­zaming OV


28 september 2017

Goed nieuws! Een ruime meerderheid van de Staten vindt dat het openbaar vervoer in provincie Fryslân moet verduurzamen. Bijna alle politieke partijen dienden gisteren het amendement van het CDA in om zowel het trein- als busvervoer in snel tempo te vergroenen.

Gedeputeerde Kramer werd door veel fracties een gebrek aan ambitie verweten. Dat vonden wij ook. Hij wilde alleen maar verduurzamen zolang dit binnen het budget paste, en wat hij wel wilde vond ook onze fractie veel te vrijblijvend. Rinie van der Zanden benadrukte in haar bijdrage dat de urgentie van de energietransitie vraagt om daadkracht en doorpakken. Wat ons betreft moeten duurzaamheid en mededogen leidende principes zijn bij alle politieke keuzes, en dat betekent ook meters maken met de vergroening van het openbaar vervoer.

Of deze daadkracht nu ook écht wordt getoond, dat moeten we nog afwachten. Want, zoals de gedeputeerde waarschuwde, er hangt wel een prijskaartje aan.

De komende tijd zal de provincie een plan maken wat het mogelijk moet maken om de treinen en bussen al in 2025 zero- emissie te laten rijden. Ook de gebruikte brandstoffen moeten duurzaam worden. Het plan wordt in het voorjaar van 2018 aan de Staten voorgelegd.

Wij hopen dat de meerderheid die nu ja zegt, ook straks daadkracht toont wanneer het prijskaartje bekend is, en durft te investeren in een groene toekomst. Wat ons betreft kun je geen betere investering maken.

Klik hier voor onze bijdrage over duurzaam OV

Gerelateerd nieuws

Amendement aangenomen! voor zorg in goede samenspraak met inwoners

Onze fractie vind het belangrijk dat zorgbeleid goed ontwikkeld wordt in samenspraak met de zorgbehoevenden. Het is belangrij...

Lees verder

Vragen over toezicht op veehouderij

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van gedeputeerde staten weten hoe het zit met de controles op veehouderijen...

Lees verder