Bezoek Feriening Biolo­gyske Boeren Fryslân (FBBF)


9 juni 2016

Op uitnodiging van de Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF) bracht onze fractie op woensdag 8 juni 2016 samen met andere statenleden een bezoek aan het biologisch melkveebedrijf van de familie Bouma in Grou.

Zij maakten ons deelgenoot van hun visie op de landbouw. Met hun inzichten over een gezonde bodem als basis van alles gaven zij hun kijk op de veenweideproblematiek. De grondwaterstand kan veel te laag zijn, maar soms ook veel te hoog. Dat laatste kan de bodemvruchtbaarheid sterk aantasten.

De FBBF wil daarom een proefproject starten waarbij biologische bedrijven op veengrond zelf het peilbeheer doen. Juist omdat de biologische boer belang heeft bij een duurzaam bodembeheer en zonder inklinking en verdroging, is het kunnen beheren van de grondwaterstand met een dynamisch peilbeheer hierbij essentieel. Een interessant project dat wij van harte ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Protest tegen gaswinning

- voorgedragen tijdens de manifestatie Laat Fryslân niet zakken - Beste mensen! Ik had vandaag in Amsterdam zullen demonstr...

Lees verder

Inbreng PS vergadering 22 juni 2016

De Statenvergadering stond vandaag voornamelijk in het teken van de begrotingscyclus van de provincie. De Staten werden geïnf...

Lees verder