Inbreng PS verga­dering 22 juni 2016


22 juni 2016

De Statenvergadering stond vandaag voornamelijk in het teken van de begrotingscyclus van de provincie. De Staten werden geïnformeerd over de uitvoering van de begroting 2016. Ook werd de eerste Kadernota van het coalitieakkoord Mei elkien, foar elkien behandeld. De Kadernota is richtinggevend voor de opzet van de begroting 2017 en daarmee elk jaar weer een belangrijk politiek moment. Daarbij werd vooruitgeblikt naar alle ontwikkelingen waar we de komende jaren rekening mee moeten houden. Er werden 13,8 miljoen aan extra middelen gevraagd voor een breed scala aan doelen. Klik hier voor de bijdrage over de Kadernota.

De Partij voor de Dieren vindt het onzin dat het College 900.000 euro extra uit wil geven aan de bestrijding van ganzenschade. Ganzenoverlast terugdringen met jacht en vergassing is weggegooid geld, zolang door de intensieve landbouw de natuurlijke evenwichten in de provincie zo ernstig zijn verstoord. Duurzame landbouw is de enige structurele oplossing. Daarom dienden we een amendement in met een voorstel om dit geld te steken in preventieve diervriendelijke maatregelen. Klik hier voor het amendement.

Rinie van der Zanden wilde daarnaast biologische boeren betrekken bij plannen om verdere inklinking van het veenweidegebied tegen te gaan. De inbreng van biologische melkveehouders kan volgens ons van groot belang zijn, omdat zij in hun bedrijfsvoering niet het waterpeil, maar altijd de bodem en bodemvruchtbaarheid als uitgangspunt nemen. Ze heeft Gedeputeerde Poepjes daarom gevraagd om de Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF) structureel bij de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied te betrekken. Klik hier voor de bijdrage.

Gerelateerd nieuws

Bezoek Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF)

Op uitnodiging van de Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF) bracht onze fractie op woensdag 8 juni 2016 samen met andere...

Lees verder

Meerderheid voor aanpak aanrijdingen met dieren

Vandaag is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gevraagd om de verkeersveiligheid te vergroten met ...

Lees verder