Bezorgde omwo­nenden rondom gifakkers worden gehoord


16 september 2020

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zal Gedeputeerde Hoogland een keukentafelgesprek hebben met inwoners van Appelscha, Oudemirdum en Wyckel over de gifspuiterij vlakbij hun woningen. De gifwolken van spuitende boeren in de omgeving zorgen voor veel zorgen en overlast bij de inwoners van deze dorpen. De provincie heeft als het gaat om het bestrijdingsmiddelengebruik weliswaar geen directe bevoegdheden, maar wel degelijk een verantwoordelijkheid om een rol op te pakken als dit nodig blijkt te zijn, vinden wij. De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een duurzame én gifvrije landbouw.