PS verga­dering 23 september


23 september 2020

Vandaag hebben we ons hard gemaakt voor een gezonde Waddenzee. Diverse partijen hebben beloofd tot 2050 te werken aan natuurherstel en afspraken vastgelegd in de Agenda 2050. Het klinkt mooi, maar wij delen de mening van de Waddenvereniging die pessimistisch is over de haalbaarheid van de doelstelling van een gezond en veerkrachtig voedselweb, wanneer alle bedreigingen en verstoringen gewoon blijven bestaan. Zolang bijvoorbeeld de visserijsector onbeperkt zijn gang mag gaan, zal dat natuurherstel er niet komen, denken wij. Wij hebben daarom een voorstel mee ingediend om de Agenda aan te scherpen. Helaas is de motie verworpen met 18 voor en 25 tegen.

Naast de verwoesting door de visserij, heeft de Waddenzee ook te maken met de schadelijke gevolgen van zout- en gaswinning in het gebied. Als het aan minister Wiebes ligt, gaan binnenkort twee nieuwe mijnbouwprojecten onder de Waddenzee van start: zoutwinning onder de Ballastplaat bij Harlingen en aardgaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard. Wij hebben ons hier nadrukkelijk tegen uitgesproken en ook kritiek geuit op de manier waarop de inwoners van Ternaard met het omgevingsproces bij de gaswinningsplannen zijn betrokken.

Verder kwam ook de stikstofproblematiek weer aan de orde, want er wordt nog altijd flink gegoogeld met de uitstoot hiervan. De minister wil namelijk dat de stikstof die nu niet uitgestoten wordt, door boeren verhuurd kan worden, om toch uitgestoten te worden. Dit trucje wordt extern salderen genoemd. Wij hebben er een hard hoofd in dat hierdoor de stikstofuitstoot zal afnemen. Klik hier voor de inbreng.

Tot slot hebben we gepleit om binnen het personeelsbeleid in eigen huis te stimuleren dat medewerkers met de trein reizen in plaats van met het vliegtuig, wanneer dat mogelijk is. Wij vinden dat met de nadelige impact van vliegen op het milieu, de provincie zelf het goede voorbeeld moet geven door bij dienstreizen in principe te kiezen voor de trein of digitale bijeenkomsten. Na een positieve reactie van de gedeputeerde hebben wij onze motie ingetrokken.

Gerelateerd nieuws

Bezorgde omwonenden rondom gifakkers worden gehoord

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zal Gedeputeerde Hoogland een keukentafelgesprek hebben met inwoners van Appelscha, O...

Lees verder

PS vergadering 21 oktober

Gisteren is uitgebreid gesproken over de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater. Die kwaliteit moet fors beter om het a...

Lees verder