PS verga­dering 16 september


16 september 2020

Vandaag spraken Provinciale Staten over de omgevingsvisie: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Onze fractie vindt de visie te vaag en op veel terreinen niet goed uitgewerkt, zoals biodiversiteit, de benodigde transitie in de landbouw, en een effectieve klimaataanpak.

Hierbij hebben we een voorstel ingediend voor een betere voorlichting en communicatie naar de Friese inwoners om meer energie besparen te bevorderen, nadat het Planbureau voor de Leefomgeving hierover aan de bel trok, en een amendement ingediend voor een goede omschrijving van het Akkoord van Parijs in de omgevingsvisie.

Verder werd gesproken over een plan voor biodiversiteitsherstel. Omdat 75% van de Friese grond landbouwgrond is, is biodiversiteitsherstel juist daar heel hard nodig. Rinie sprak onder andere over de schadelijke drijfmest, gifgebruik en bodemdiversiteit;

De predatie van weidevogels was opnieuw onderwerp van gesprek bij de startnotitie beheer- en schadebestrijding, en onze fractie benadrukte opnieuw dat de Partij voor de Dieren tegen elke vorm van jacht is. Wie de weidevogels wil redden, moet het probleem bij de bron (o.a. landbouw) aanpakken en niet de schuld bij roofdieren leggen.

De vergadering wordt 23 september voortgezet.

Gerelateerd nieuws

Vragen over villa's in weidevogelgebied

Grote zorgen om weidevogels Een vastgoedbedrijf uit Heerenveen wil ruim 40 recreatievilla’s bouwen in Balk, op een terrein d...

Lees verder

Bezorgde omwonenden rondom gifakkers worden gehoord

Op verzoek van de Partij voor de Dieren zal Gedeputeerde Hoogland een keukentafelgesprek hebben met inwoners van Appelscha, O...

Lees verder