De Partij voor de Dieren: stop jacht op de wilde eend


24 maart 2016

De Partij voor de Dieren Fryslân wil dat de provincie de ontheffing voor het doodschieten van wilde eenden bij schade per direct opschort. De populatie wilde eenden is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Zo lang de oorzaak daarvan niet duidelijk is, moet er niet meer op de eenden worden gejaagd. Bovendien is al na 2011 geen schade meer gemeld.

Uit recent onderzoek van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) blijkt dat de populatie wilde eenden in Nederland de afgelopen jaren sterk is afgenomen. In het jaar 2000 werden in ons land nog ruim 500.000 broedparen geteld. Dit jaar zijn dat er twintig procent minder en er lijkt geen einde aan de daling te komen

Natuurmonumenten en de Vogelbescherming hebben staatssecretaris Van Dam (Natuur) al opgeroepen de jacht op de wilde eend op te schorten. Nu is deze soort vrij bejaagbaar in Nederland. Provincie Fryslân heeft in 2012 voor de periode van vijf jaar een ontheffing verleend om wilde eenden te doden in verband met schadebestrijding.

“Geheel onnodig”, vindt fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Rinie van der Zanden: “De afgelopen vier jaar is er bij het Faunafonds geen enkele schade door wilde eenden gemeld. Er is daarom geen rechtvaardiging voor deze ontheffing. Vooral nu het slecht gaat met de soort, vragen we aan het provinciebestuur om de ontheffing direct in te trekken”.

De schriftelijke vragen zijn hier te lezen

Gerelateerd nieuws

Inbreng Statenvergadering 23 maart 2016

Krimp van de bevolking is een gegeven in Fryslân. De opgave is om het platteland leefbaar te houden en het aantrekkelijker te...

Lees verder

Inbreng Statenvergadering 20 april 2016

In het Waterhuishoudingsplan geeft de provincie aan hoe zij tot 2021 haar waterbeheer en de waterkwaliteit wil vormgeven. ...

Lees verder