Inbreng Staten­ver­ga­dering 23 maart 2016


23 maart 2016

Krimp van de bevolking is een gegeven in Fryslân. De opgave is om het platteland leefbaar te houden en het aantrekkelijker te maken om er te wonen. Over hoe dat kan vond vandaag een debat plaats in Provinciale Staten. Rinie van der Zanden benadrukte in haar speech dat krimp goede kansen biedt voor meer natuurinclusieve landbouw en duurzame ontwikkeling. Meer biodiversiteit en natuur gecombineerd met goed boeren is een win-win situatie voor iedereen die in krimpgebieden woont. Voor de bijdrage, klik hier.

Ook het sociaal domein kwam uitgebreid aan de orde, waarbij Rinie van der Zanden het fel opnam voor behoud van subsidie voor provinciale organisaties die mensen ondersteunen die in een achterstandspositie verkeren. De Partij voor de Dieren is een partij van mededogen waar ook de bescherming van mensen in een kwetsbaarder positie in de samenleving hoog in het vaandel staat. Haar bijdrage over het sociaal domein is hier te vinden

Vandaag werd ook gesproken over de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een belangrijk document omdat het voor lange tijd de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Fryslân bepaalt. Rinie van der Zanden benadrukte in haar bijdrage dat de ontwikkelingen die in deze visie worden vastgelegd een duurzaam karakter moeten hebben en bijdragen een betere situatie voor natuur, milieu en dierenwelzijn. Deze gewenste koers staat op gespannen voet met de grootschalige gangbare veehouderij in Fryslân. Klik hier voor de bijdrage over de omgevingsvisie