De echte prijs van Friese melk


4 maart 2016

De melkveehouderij wentelt jaarlijks 2,5 tot 7,5 miljard euro af op de samenleving. Dit is de conclusie van Onderzoeksbureau Quivertree, dat in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation onderzoek heeft gedaan naar de externe kosten van de productie van melk. De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie Fryslân kiest voor een melkveehouderij zonder torenhoge externe kosten, een beter dierenwelzijn en een beter inkomen voor de boer.

Een pak gewone melk kost in de supermarkt gemiddeld €0,80. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de werkelijke prijs maar liefst 25-78% hoger ligt met een bedrag van €1,00 - €1,42. De melkveehouderij draagt namelijk bij aan klimaatverandering, bodemdaling, biodiversiteitsverlies en schade aan de humane gezondheid. Ook worden er veel subsidies verstrekt aan melkveehouders. Dit zijn allemaal kosten die niet in de prijs van een pak melk zijn doorberekend, maar voor rekening van de belastingbetaler komen. Daarbij zijn de externe kosten zelfs hoger dan de opbrengsten van de melkveehouderij, welke in 2015 een toegevoegde waarde van 3,2 miljard vertegenwoordigde.

De Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Fryslân heeft een initiatiefvoorstel in voorbereiding waarmee zij een extra impuls wil geven aan natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw biedt als kringlooplandbouw een goede oplossing voor de huidige problemen van overbemesting, bodemuitputting, verdroging en gifgebruik. Er zal weer ruimte komen voor weidevogels, bijen, bloemrijke weides, voor meer natuur, schoon water en een gezonde bodem.


Rinie van der Zanden: “Gangbare melkveehouders krijgen nu door de massale toename van het aanbod van melk na de afschaffing van het melkquotum nog maar 28,5 cent voor een liter melk. Dat is ver onder de kostprijs van 35 cent. Biologische boeren verdienen met 48,5 cent per liter aanzienlijk beter en wentelen heel veel minder externe kosten af op de maatschappij.

Beluister hier het interview met Omrop Fryslân.

Het rapport van NGPF vindt u hier

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil de REC tijdelijk stilleggen

De Partij voor de Dieren heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 24 februari een motie ingediend tot tijdelijke st...

Lees verder

Jaarverslag 2015

In het voorjaar van 2015 namen wij als Friese Statenfractie onze intrek in het provinciehuis in Leeuwarden. Bij de verkiezing...

Lees verder