Fryslân van boven


11 mei 2023

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een nieuwe tentoonstelling: Fryslân van boven. Daarom was onze Statenfractie bij 3 speedcolleges van Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek en Landschapsbeheer Friesland. Korte samenvatting:

Fries landschap vroeger: véél meer greppelland, natuur, planten- en vogelsoorten;

Fries landschap nu: sterke achteruitgang natuur plus verdozing en verrommeling;

Fries landschap straks: we moeten kiezen ‘lijdend of leidend’.

De Partij voor de Dieren wil grip op landschap en natuur: extensieve landbouw, herinrichting industrieterreinen en nieuwbouw binnen bestaande kernen. Het is tijd voor Fries landschapsbeheer!

Gerelateerd nieuws

Bijdrage coalitieakkoord

De Partij voor de Dieren maakt gebruik van de uitnodiging van de BoerBurgerBeweging om inhoudelijk bij te dragen aan het coal...

Lees verder

Boeren en Burgers Biologisch!

Landbouwakkoord, lokale voedselproductie & distributie, Groenboerenplan. Dit alles kwam aan bod tijdens ons gesprek met Marti...

Lees verder