gaswinning Terschelling is green­washing


3 oktober 2018

Circular Energy BV kijkt naar de haalbaarheid van de winning van aardgas onder Terschelling in combinatie met de opslag van CO2. Dit zou “groene” energie op moeten leveren. De Partij voor de Dieren vindt dit greenwashing en wil dat de provincie zich hiertegen verzet.

De partij is van mening dat gaswinning per definitie niet duurzaam kan zijn. Daarnaast maakt ze zich zorgen over de gevaren, zoals eventuele bodemdaling. Statenlid Rinie van der Zanden: “Ik maak me zorgen over de risico’s voor het eiland en de natuur daaromheen. Maar ik vind ook dat de eilandbewoners worden benadeeld. Enkele jaren geleden maakten zij zich met succes sterk tegen gaswinning onder het eiland. Maar de mensen en hun bezwaren worden niet serieus genomen: met subsidie van het Rijk wordt nu alweer gekeken naar de mogelijkheden van gaswinning. Dat is wat mij betreft onacceptabel.”