Géén massale woningbouw in Fryslân


14 juli 2022

Gisteren hebben Provinciale Staten verder gesproken over het Deltaplan van het Noorden. In dit plan staan bouwstenen die ervoor moeten zorgen dat noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter met elkaar verbonden worden. De Lelylijn is het belangrijkste onderdeel van het plan, naast verbeteringen van het bestaande spoor en de realisatie van de Nedersaksenlijn.

Onze fractie is in beginsel voorstander van de Lelylijn, maar er zijn ook zorgen. Onder meer over de natuur, de inpassing in het landschap en de koppeling met massale woningbouw die hiermee gepaard lijkt te gaan. Wij zijn van mening dat deze koppeling losgelaten moet worden. Huizen bouwen is prima, maar dit moet wel passen bij wat Fryslân zelf wil en nodig heeft.

Menno Brouwer noemde in zijn inbreng het belang van een integrale toekomstvisie voor het Friese landschap. Wat voor provincie willen we over 25 tot 30 jaar zijn? Op basis van deze visie, waarin ook ruimtevragers als woningbouw, natuur, landbouw, water en energie een plek krijgen, kunnen de juiste afwegingen worden gemaakt.

Gerelateerd nieuws

Succes! Provincie gaat werk maken van plantaardige eiwittransitie

Deze week besprak Provinciale Staten de bestuursrapportage, de jaarrekening en de kadernota. Daarbij staan alle beleidsdoelst...

Lees verder

Vragen over aanrijdingen met otters

Er lijken steeds meer otters aangereden te worden. Daar hebben we vragen over gesteld samen met GrienLinks en SP. We willen w...

Lees verder