Succes! Provincie gaat werk maken van plant­aardige eiwit­tran­sitie


30 juni 2022

Deze week besprak Provinciale Staten de bestuursrapportage, de jaarrekening en de kadernota. Daarbij staan alle beleidsdoelstellingen en financiële uitvoering van provincie Fryslân centraal. Alle politieke partijen gaven algemene beschouwingen van de huidige stand van zaken. Ons Statenlid Menno Brouwer sprak over de stikstofcrisis, bezuinigingen, en de kansen die de eiwittransitie biedt voor de agrofood sector. En dat laatste met succes! Onze motie, waarmee we de opkomst van plantaardige eiwitten een boost willen geven, behaalde een meerderheid.

De stikstofplannen van Minister van der Wal zorgde ook gisteren weer voor boerenprotest bij het provinciehuis, maar Menno benadrukte in zijn inbreng dat de plannen van de minister juist goed zijn en zo snel mogelijk uitgevoerd zouden moeten worden. Het is NU of nooit voor de natuur. De landbouw zal moeten hervormen, en voor deze transitie ligt nu een pot met 25 miljard euro klaar. Als dit geld goed besteed wordt, kunnen de omgeving, boeren, burgers en dieren van de broodnodige landbouwtransitie profiteren.

Verder werd aan provinciale staten een voorstel voorgelegd om te bezuinigen op diverse culturele en natuurorganisaties, zoals de Friese Miliefederatie en ook Doarpswurk. Maar deze instellingen zijn belangrijk voor een brede welvaart en voor een gezonde natuur en een vitaal landschap. Onze fractie stemde tegen de bezuinigingsplannen.

Samen met de SP D66 GrienLinks en Fractie Van Swol dienden we een voorstel in voor een goede ondersteuningsstructuur waarvan Streekwurk en Doarpswurk een belangrijk onderdeel zijn.

En we hadden succes! Ons voorstel, om Dairy Valley te verbinden met de plantaardige eiwittransitie, werd aangenomen. Dit komt de regionale duurzaamheid van de agrofoodsector ten goede en sluit aan bij de trend van de afgelopen jaren, waarbij plantaardige eiwitten steeds meer in opkomst zijn.

Gerelateerd nieuws

Aanpak natuurverdroging en te lage waterpeilen moet veel sneller

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van deze week hebben we aandacht besteed aan de verdroging van de natuur en aan de s...

Lees verder

Géén massale woningbouw in Fryslân

Gisteren hebben Provinciale Staten verder gesproken over het Deltaplan van het Noorden. In dit plan staan bouwstenen die ervo...

Lees verder