Geen mest­ver­gisters en uitbreiding inten­sieve veehou­derij!


15 april 2023

Er zijn plannen voor de bouw van een mestvergister in Beetsterzwaag en een boer bij Reduzum kreeg vergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij. En dat terwijl er nog steeds onduidelijkheid is over het landbouw- en stikstofbeleid. ‘Als je inzet op mestvergisting stimuleer je de intensieve veehouderij. Zonder voldoende mest kunnen de vergisters niet draaien,’ stelt Menno Brouwer. ‘De toekomst is juist méér extensieve landbouw. Moet je dan nu als provincie hard blijven inzetten op intensieve landbouw?’

De fracties van Partij voor de Dieren Fryslân, SP Fryslân, D66 Fryslân en GrienLinks Fryslân krijgen regelmatig meldingen van bezorgde burgers. Deze burgers vragen zich af hoe het kan dat veehouders in hun omgeving hun veestapel mogen uitbreiden en waarom vergunningen worden afgegeven voor mestvergisters. Dit betekent immers achteruitgang van de natuur in plaats van vooruitgang naar een natuurinclusieve landbouw.

De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld, samen met SP, D66 en GrienLinks. Uitbreiding van veehouderijen staat namelijk haaks op de wens om PAS-melders snel te legaliseren. Ook willen de partijen weten of de provincie gaat helpen als een boer die nu een vergunning aanvraagt later problemen ondervindt door nieuw landbouwbeleid.

Lees de vragen hier na.

Gerelateerd nieuws

Coalitie kiest doodlopende weg

Tijdens het formatiedebat benadrukt Menno Brouwer 1 feit, stelt hij 1 vraag en trekt hij 1 conclusie. Feit: de meerderheid va...

Lees verder

Bijdrage coalitieakkoord

De Partij voor de Dieren maakt gebruik van de uitnodiging van de BoerBurgerBeweging om inhoudelijk bij te dragen aan het coal...

Lees verder