Coalitie kiest dood­lo­pende weg


6 april 2023

Tijdens het formatiedebat benadrukt Menno Brouwer 1 feit, stelt hij 1 vraag en trekt hij 1 conclusie. Feit: de meerderheid van de kiezers staat achter het snel terugdringen van stikstofuitstoot. Er is genoeg draagvlak om serieus aan de slag te gaan met natuurherstel.. Hoopvol dus. Vraag: gaat BBB met steun van het CDA opnieuw schipperen, marchanderen en doorrommelen over stikstof? Een CDA dat de afgelopen jaren medeverantwoordelijk is geweest voor de stikstofcrisis waar we nu in verkeren. Een CDA dat in Kabinet-Rutte IV de stikstofwet móet gaan uitvoeren. Een CDA dat de helft van de zetels heeft verloren, een duidelijker ‘nee’ van de kiezer kun je niet krijgen. Teleurstellend dus. Conclusie: de beoogde coalitie gaat verder op de doodlopende weg. Tijd voor verzet dus.


Lees de volledige bijdrage hier na.

Gerelateerd nieuws

Wij houden vast aan onze idealen!

Menno Brouwer en Frederique Kosse zijn geïnstalleerd als Statenlid en commissielid in het Provinciehuis in Leeuwarden. De Par...

Lees verder

Geen mestvergisters en uitbreiding intensieve veehouderij!

Er zijn plannen voor de bouw van een mestvergister in Beetsterzwaag en een boer bij Reduzum kreeg vergunning voor de uitbreid...

Lees verder