Geen stemmen op de mesthoop


23 maart 2023

De Partij voor de Dieren Fryslân heeft tijdens het eerste verkennend gesprek van de Provinciale Staten voorgesteld om de opdracht aan de verkenner flink te verbreden. Alleen zo komen we af van de achterhaalde politiek en doen we recht aan de kiezer.

De Partij voor de Dieren Fryslân pleit ervoor om nieuwe vormen van samenwerking te onderzoeken in plaats van alleen te kijken naar een meerderheidscoalitie waarbij de burger de komende vier jaar geen enkele rol speelt. De partij denkt aan een samenlevingsakkoord, waarbij tijdens de onderhandelingen mét in plaats van óver organisaties en initiatieven uit de mienskip wordt gepraat. Denk aan het Fryske Gea, Holwerd aan Zee of Doarpswurk. Een andere mogelijkheid is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij over lastige onderwerpen met wisselende meerderheden wordt gewerkt. Een frisse en transparante manier van politiek bedrijven is volgens de Partij voor de Dieren de enige manier om uit de politieke crisis te komen. Want over één onderwerp zijn alle fracties het eens: het moet nu écht anders.

Volgens de Partij voor de Dieren Fryslân biedt een samenlevingsakkoord of een akkoord op hoofdlijnen de basis voor een écht nieuwe bestuurscultuur: per onderwerp wordt gekeken naar de belangen van alle inwoners van Fryslân en per onderwerp wordt gezocht naar meerderheden. Een nieuwe bestuurscultuur biedt een luisterend oor voor de burger en is daarmee essentieel om het verloren vertrouwen in de politiek te herstellen. Bestuurders en politici moeten zich richten op gesprek en dialoog in plaats van zich te verschuilen achter een dichtgetimmerd coalitieakkoord.

In de opdracht van BBB aan de verkenner ligt helaas de nadruk op een traditionele meerderheidscoalitie en de samenstelling van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. BBB kopieert dus gewoon de “oude” oude politiek waar kiezers zich juist massaal van hebben afgekeerd. ‘Hoewel BBB zegt te staan voor een nieuwe bestuurscultuur, is dit typisch weer zo’n voorbeeld van oude wijn in nieuwe zakken,’ aldus Menno Brouwer, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. ‘Als we nú niet kiezen voor een echt andere aanpak, belanden alle proteststemmen (weer) op de mesthoop.’

Gerelateerd nieuws

Opinie: koeien tellen is beter dan technische innovaties

Jubelende provinciebestuurders nu het Noorden 55 miljoen euro ontvangt voor technische innovaties om de stikstofuitstoot te v...

Lees verder

Wij houden vast aan onze idealen!

Menno Brouwer en Frederique Kosse zijn geïnstalleerd als Statenlid en commissielid in het Provinciehuis in Leeuwarden. De Par...

Lees verder