Wij houden vast aan onze idealen!


29 maart 2023

Menno Brouwer en Frederique Kosse zijn geïnstalleerd als Statenlid en commissielid in het Provinciehuis in Leeuwarden. De Partij voor de Dieren is nu belangrijker dan ooit in de strijd voor een gezonde natuur, dierenwelzijn en een leefbaar Fryslân. Wij houden vast aan onze idealen!

Wat wij willen?

  • dat de natuur in Fryslân herstelt, groeit en bloeit en met elkaar verbonden wordt;
  • dat onze landbouw biologisch en kleinschaliger wordt;
  • dat boeren ruimte en geld krijgen om voor bodem, water en kwetsbare soorten te zorgen;
  • dat de jacht stopt en dat de dieren en onze natuur rechten krijgen.

Wat wij niet willen?

  • dat onze Waddenzee misbruikt wordt voor economisch gewin;
  • dat koeienstront en landbouwgif de natuur in Fryslân nog meer schaden;
  • dat onze economie draait op overconsumptie en verspilling;
  • dat dieren worden gezien als product en onrechtvaardig worden behandeld.

Hiervoor gaat onze Statenfractie zich de komende jaren inzetten. De problemen waar wij nu mee kampen zijn zo groot geworden, omdat het jarenlang heeft ontbroken aan politieke moed: steeds uitstellen wat nodig is of slappe compromissen. En dit is geen optie meer! Met onze idealen bieden we een alternatief voor alle inwoners van Fryslân die zich willen inzetten voor waarden die er écht toe doen: mededogen, duurzaamheid en een respectvolle omgang met natuur, mens en dier.

Gerelateerd nieuws

Geen stemmen op de mesthoop

De Partij voor de Dieren Fryslân heeft tijdens het eerste verkennend gesprek van de Provinciale Staten voorgesteld om de opdr...

Lees verder

Coalitie kiest doodlopende weg

Tijdens het formatiedebat benadrukt Menno Brouwer 1 feit, stelt hij 1 vraag en trekt hij 1 conclusie. Feit: de meerderheid va...

Lees verder