Is mest­ver­gister een afval­ver­wer­kings­in­stal­latie?


7 december 2016

De Partij voor de Dieren vindt dat tal van mestvergisters afvalverwerkingsinstallaties zijn. Volgens een recente uitspraak van de Raad van State moeten mestvergisters die naast de eigen mest ook de mest van andere boeren verwerken inderdaad als afvalverwerkingsinstallaties gezien worden. Gedeputeerde Staten is een andere mening toegedaan, zo blijkt uit antwoord op eerdere vragen van de partij.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over mestvergisters. De Partij voor de Dieren heeft contact met omwonenden die last hebben van mestvergisters. Als de vergisters als afvalverwerkingsinstallatie aangemerkt zouden moeten worden, zouden ze niet zomaar op boerenerven geplaatst mogen worden. In de meeste gevallen zou dat ook betekenen dat ze niet zo dicht op omwonenden zouden mogen staan.

De Statenfractie spreekt zich al langer uit tegen vergisters. Statenlid Rinie van der Zanden: “Vergisters zijn eigenlijk nergens voor nodig. Ze zijn een symptoom van een vastgelopen systeem. Als wij goed met onze bodem om zouden gaan en niet meer mest zouden produceren dan het land aankan, dan zouden we de vergisters niet nodig hebben. Maar door groot, groter, grootst te willen, hebben we teveel mest. We staan uitbreiding op uitbreiding toe en de omwonenden zitten vervolgens in de stank. Het is tijd dat we daar wat aan gaan doen.”

De vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Meer draagvlak voor natuurinclusieve landbouw

Onze fractie besteedt veel aandacht aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in Fryslân. We hanteren een gefaseerde a...

Lees verder

Provinciale Staten in gesprek over de hobbyjacht

Vandaag hebben de Provinciale Staten zich uitgesproken over het burgerinitiati​ef “Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de Hobb...

Lees verder