Meer draagvlak voor natuur­in­clu­sieve landbouw


1 december 2016

Onze fractie besteedt veel aandacht aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in Fryslân. We hanteren een gefaseerde aanpak om de Friese provinciale politiek van het nut hiervan te overtuigen.

Hoogtepunten in 2016 waren een bedrijfsbezoek bij melkveehouder Miedema, waarbij alle politieke partijen waren uitgenodigd voor een kijkje in de praktijk van natuurinclusief boeren. Daarbij hebben we ook een informatieve bijeenkomst over natuurinclusieve landbouw georganiseerd waarbij meerdere experts op dit vlak een toespraak hielden. Het was een succesvolle bijeenkomst met een grote opkomst, zowel door boeren als politiek.

Gerelateerd nieuws

Twijfels over deelname windpark en treurnis over vogelvrije natuur

Vandaag kwamen tijdens de Provinciale Statenvergadering een mogelijke deelname in Windpark Fryslân en de nieuwe verordenin...

Lees verder

Is mestvergister een afvalverwerkingsinstallatie?

De Partij voor de Dieren vindt dat tal van mestvergisters afvalverwerkingsinstallaties zijn. Volgens een recente uitspraak va...

Lees verder