Provin­ciale Staten in gesprek over de hobby­jacht


21 december 2016

Vandaag hebben de Provinciale Staten zich uitgesproken over het burgerinitiati​ef “Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de Hobbyjacht!”. Het initiatief werd niet geagendeerd, maar de initiatiefnemer Carolien de Groot zal wel met een aantal geïnteresseerde politieke partijen nader in gesprek gaan.

Burgers kunnen met het burgerinitiatief zelf voorstellen op de politieke agenda plaatsen. Het voorstel om de hobbyjacht op de vrij bejaagbare diersoorten te stoppen werd door meer dan 1800 inwoners van Fryslân ondertekend. Door heel Nederland zijn burgers naar hun Provinciale Staten toegestapt om de hobbyjacht, ook wel plezierjacht genoemd, te stoppen. Dat heeft veel stof doen opwaaien. Het gaat dan om de soorten wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn.

Landelijk is een discussie ontstaan over de bevoegdheden van de provincie ten aanzien van de hobbyjacht. In de nieuwe Wet Natuurbescherming, die 1 januari 2017 in werking zal treden, zijn taken op het gebied van natuurbescherming, -beheer en de jacht door het Rijk aan de provincies overgedragen.

De Friese Staten stellen dat ze niet bevoegd zijn om de hobbyjacht te stoppen. Over het burgerinitiatief is daarom niet gestemd. Een delegatie uit de Staten bestaande uit de PvdA, GroenLinks, D66, SP en de PvdD, gaat in januari in gesprek met de initiatiefnemer om te bekijken op welke onderdelen de provincie wel bevoegd is. Dit dossier zal vervolgens opnieuw in de Staten aan de orde komen.

Tot nu toe wordt in Nederland voor het plezier gejaagd op wilde dieren, vaak onder het mom van populatiebeheer. Jaarlijks worden er twee miljoen dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Ondanks het feit dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of hobby een acceptabele reden vindt voor de jacht, en 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden, krijgen jagers alle medewerking van de overheid om hun hobby te blijven beoefenen. De Partij voor de Dieren wil dat hobbyjacht verboden wordt.

Gerelateerd nieuws

Is mestvergister een afvalverwerkingsinstallatie?

De Partij voor de Dieren vindt dat tal van mestvergisters afvalverwerkingsinstallaties zijn. Volgens een recente uitspraak va...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil aanpak roofvogelvervolging

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich serieus gaat inzetten om de roofvogelvervolging in Fryslân aan te pakken. ...

Lees verder