Kritiek op stik­stof­uit­stoot bij natuur­ge­bieden


26 maart 2018

Eerder deze maand schorste de Raad van State twee vergunningen voor het uitstoten van stikstof door melkveehouderijen. De vergunningen waren verleend onder de voorwaarde dat door die extra uitstoot de natuur niet verder zou worden aangetast. Volgens de Raad van State kan via deze vergunningen die garantie niet worden gegeven. De fractie wil weten of er ook in Fryslân verleende vergunningen zijn aangevochten bij de Raad van State. En wat gedeputeerde staten gaat doen als deze vergunningen ook worden geschorst.

De verleende vergunningen zouden de natuur niet beschadigen. Wanneer daarvoor geen garantie kan worden gegeven, moeten ze natuurlijk worden teruggedraaid.

De schriftelijke vragen zijn hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

PvdD vindt boorplannen zuivel ontoelaatbaar

De Partij voor de Dieren vindt de plannen voor ultradiepe geothermie door Friesland Campina ontoelaatbaar. De risico's van bo...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil duurzaamheid stimuleren met Friese Overshoot Day

De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat er in Fryslân een eigen versie van de wereldwijde Earth Overshoo...

Lees verder