Kritiek op stik­stof­uit­stoot bij natuur­ge­bieden


26 maart 2018

Eerder deze maand schorste de Raad van State twee vergunningen voor het uitstoten van stikstof door melkveehouderijen. De vergunningen waren verleend onder de voorwaarde dat door die extra uitstoot de natuur niet verder zou worden aangetast. Volgens de Raad van State kan via deze vergunningen die garantie niet worden gegeven. De fractie wil weten of er ook in Fryslân verleende vergunningen zijn aangevochten bij de Raad van State. En wat gedeputeerde staten gaat doen als deze vergunningen ook worden geschorst.

De verleende vergunningen zouden de natuur niet beschadigen. Wanneer daarvoor geen garantie kan worden gegeven, moeten ze natuurlijk worden teruggedraaid.

De schriftelijke vragen zijn hier na te lezen.