Partij voor de Dieren wil duur­zaamheid stimu­leren met Friese Overshoot Day


29 maart 2018

De Friese Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat er in Fryslân een eigen versie van de wereldwijde Earth Overshoot Day komt. Met deze dag wil de partij Friezen bewust maken van de noodzaak van een duurzame levensstijl en het zuinig omgaan met grondstoffen.

In een ideale wereld zou de Earth Overshoot Day op 31 december vallen. Het is de dag waarop we evenveel grondstoffen hebben verbruikt als de aarde in een jaar tijd kan genereren. Maar ieder jaar staat de aarde eerder in het rood. De mensheid heeft de grondstoffen die de aarde in een jaar tijd kan produceren in iets meer dan zeven maanden tijd opgemaakt. Na de VS en Australië is Nederland de ergste plunderaar van de aarde. Als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander dat doet, zouden de grondstoffen al op ergens in april op zijn.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden: “Dat betekent dus dat we eigenlijk de rest van het jaar -en dat is maar liefst acht en een halve maand- roofbouw plegen. En dat gaat meestal ook nog ten koste van de allerarmsten in deze wereld. Wij vinden dat we daar met zijn allen best eens een keer per jaar bij stil mogen staan”. De fractie heeft een motie ingediend waarin ze het College oproept om één keer per jaar een evenement te organiseren onder de titel “Friese Overshootdag”. De bedoeling van het evenement is dat de bewustwording onder Friezen wordt vergroot en dat er gezocht wordt naar oplossingen voor dit probleem. De fractie komt met haar motie in het kader van de provinciale discussie over de circulaire economie.

Klik hier voor onze inbreng in de Staten

Kllik hier voor de motie

Gerelateerd nieuws

Kritiek op stikstofuitstoot bij natuurgebieden

Eerder deze maand schorste de Raad van State twee vergunningen voor het uitstoten van stikstof door melkveehouderijen. De ver...

Lees verder

Initiatiefvoorstel voor natuurherstel

LEEUWARDEN – Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUn...

Lees verder