PvdD vindt boor­plannen zuivel ontoe­laatbaar


5 maart 2018

De Partij voor de Dieren vindt de plannen voor ultradiepe geothermie door Friesland Campina ontoelaatbaar. De risico's van boren en fracking zijn volgens de partij te groot.

Op het gebied van ultradiepe geothermie zijn veel zorgen over problemen die kunnen ontstaan bij het boren op grote diepte, waarbij fracking bijna altijd nodig is. In Fryslân willen A-ware in Heerenveen en Friesland Campina in Leeuwarden van deze techniek gebruik gaan maken voor het winnen van stoom. In Leeuwarden betekent dit dat er op meer dan 5 kilometer diepte in de bebouwde omgeving moet worden geboord en gefrackt. Op die diepte is nog nooit in Nederland geboord.

Eind vorig jaar boog de provincie zich over het boringverzoek van Friesland Campina. Daarbij werden veel bezwaren genoemd, zoals het ontbreken van kennis op het gebied van fracking, de actieve aardgasvelden in het gebied en financiële risico’s. Maar desondanks werd tóch een positief advies gegeven.

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten weten waarom er niet voor is gekozen het voorzorgsprincipe te hanteren en de risico’s van boren en fracking als ontoelaatbaar te bestempelen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen

Gerelateerd nieuws

Provincie Fryslân blijft windmolens tegenhouden

De komende jaren blijft de provincie Fryslân windenergie op land tegenhouden, ondanks de wens van de inwoners van de provinci...

Lees verder

Kritiek op stikstofuitstoot bij natuurgebieden

Eerder deze maand schorste de Raad van State twee vergunningen voor het uitstoten van stikstof door melkveehouderijen. De ver...

Lees verder