Meer bloem­rijke bermen langs provin­ciale wegen


1 september 2015

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Fryslân. Onze fractie heeft daarom aandacht gevraagd voor het verbeteren van de leefomgeving van bijen vlinders en andere insecten rondom provinciale wegen. Door de bermen langs de wegen ecologisch te beheren worden ze weer bloemrijk. Op ons initiatief komt de provincie daarom met een plan voor meer bloemrijke bermen langs provinciale wegen. Goed voor de biodiversiteit en prachtig om naar te kijken.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: stop verwoesting van de Wadden

Uit recent onderzoek is gebleken dat de natuur in de Waddenzee nog altijd achteruit gaat, ondanks diverse maatregelen die het...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over kattenjacht aan Gedeputeerde Staten

In 2013 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen de jacht op verwilderde katten. Fryslân is nog een van de weinige pr...

Lees verder