Meer bloem­rijke bermen langs provin­ciale wegen


1 september 2015

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Fryslân. Onze fractie heeft daarom aandacht gevraagd voor het verbeteren van de leefomgeving van bijen vlinders en andere insecten rondom provinciale wegen. Door de bermen langs de wegen ecologisch te beheren worden ze weer bloemrijk. Op ons initiatief komt de provincie daarom met een plan voor meer bloemrijke bermen langs provinciale wegen. Goed voor de biodiversiteit en prachtig om naar te kijken.