Partij voor de Dieren: stop verwoesting van de Wadden


26 augustus 2015

Uit recent onderzoek is gebleken dat de natuur in de Waddenzee nog altijd achteruit gaat, ondanks diverse maatregelen die het gebied zouden moeten beschermen.

De Partij voor de Dieren Fryslân maakt zich zorgen over deze trend. Het waddengebied kent een groot aantal bedreigingen, waaronder de visserij. De partij vreest dat ook de opkomende garnalenpulsvisserij het natuurgebied verder zal beschadigen.

De Wadden hebben het zwaar. Het natuurgebied staat onder grote druk door bedreigingen zoals recreatie, vervuiling, gasboringen, zandsuppleties, klimaatverandering, baggerwerkzaamheden en de visserij. De soortenrijkdom is hierdoor sterk achteruitgegaan. Het water is vertroebeld en het hele voedselweb is ingestort. Door overbevissing zijn vrijwel alle droogvallende mosselbanken verdwenen. En waar vroeger bijvoorbeeld nog tuimelaars zwommen, zijn die tegenwoordig in geen velden of wegen meer te zien. Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbeheer, stelt dat het ecosysteem in de Waddenzee door overbevissing grondig is verstoord. Zijn conclusie is een resultaat van het project Waddensleutels, een vierjarig onderzoeksproject van het Waddenfonds. Hij pleit dan ook voor een stop op de visserij. Mosseltelers en garnalenvissers zorgen voor een voortdurende verstoring van de bodemfauna door het overhoop halen van de bodem en de grote hoeveelheden bijvangst die kunnen oplopen tot wel 60 procent. Het onderzoeksproject Waddensleutels werd onlangs afgesloten.

De Partij voor de Dieren wil nu opheldering van Gedeputeerde Staten en heeft schriftelijke vragen gesteld. Statenlid Rinie van der Zanden: “De Wadden blijken niet bestand tegen het intensieve gebruik. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat Gedeputeerde Staten verdergaande maatregelen moet nemen om de natuur te beschermen.”

De fractievoorzitter maakt zich ook zorgen over de opkomst van de pulsvisserij, waarbij vissen en schaaldieren met elektrische schokken het net in gestuurd worden . Van der Zanden: “Het idee achter de invoering van deze methode is dat het minder schadelijk zou zijn voor het zeeleven. Wij juichen de komst van duurzame vangstmethoden toe, maar het langetermijneffect van deze manier van vissen is nog niet duidelijk. Uit onderzoek blijkt wel dat deze schokken ernstige verwondingen kunnen veroorzaken bij zeedieren, zelfs gebroken wervels.” De overheid wil meer vergunningen gaan verlenen voor de garnalenpulsvisserij. The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) beveelt echter aan eerst verder onderzoek te doen.

De bijbehorende schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil stop op zoutwinning Waddenzee

De Partij voor de Dieren in Friesland vraagt het college van Gedeputeerde Staten om samen met andere provincies te onderzoeke...

Lees verder

Meer bloemrijke bermen langs provinciale wegen

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Fryslân. Onze fractie heeft daarom aandacht gevraagd voor het verbeteren van de leef...

Lees verder