Partij voor de Dieren stelt vragen over katten­jacht aan Gede­pu­teerde Staten


20 oktober 2015

In 2013 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen de jacht op verwilderde katten. Fryslân is nog een van de weinige provincies waar nog altijd op katten wordt gejaagd. De fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten wil van Gedeputeerde Staten weten waarom dat zo is.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden: “Wij willen graag weten of er in Fryslân zoveel meer verwilderde katten voorkomen dan in de rest van het land. En hoe dat dan komt. Jacht op dieren is altijd symptoombestrijding. En dat zien wij niet als een oplossing.”

De fractie wil onder andere weten of het college de observatie onderschrijft dat het aantal katten op een gemiddeld boerenbedrijf aanzienlijk groter is dan in een gemiddelde burgerwoning. De fractie vraagt ook of hierin misschien een begin van een oplossing van het probleem ligt.

Verder wil de fractie weten waarop het beleid van de provincie is gebaseerd. Ook wil ze weten hoe jagers het onderscheid denken te kunnen maken tussen huiskatten en verwilderde katten, hoeveel dieren per jaar worden geschoten en wat het lot is van aangeschoten, maar niet gedode, dieren.

Van der Zanden: “Het is ons niet duidelijk waarop de provincie dit beleid baseert. Voor zover wij weten, zijn er geen cijfers die dit beleid onderbouwen, maar berust dit op niet onderbouwde aannames. Er zijn voor de jacht prima diervriendelijke alternatieven als het gaat om populatiebeheer. En dat begint bij de eigenaren van die dieren: zowel boeren als burgers. Katten binnenhouden in de broedperiode van vogels, voorkomt dat de katten jonge vogels opeten. En op tijd castreren of steriliseren.”

De fractie vraagt zich ook af wat met de doodgeschoten dieren wordt gedaan: worden daar bijvoorbeeld foto’s van gepubliceerd op de website Amivedi.nl, zodat eigenaren erachter kunnen komen wat met de dieren is gebeurd?

De bijbehorende schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Meer bloemrijke bermen langs provinciale wegen

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Fryslân. Onze fractie heeft daarom aandacht gevraagd voor het verbeteren van de leef...

Lees verder

Interview over kattenjacht met fractievoorzitter Rinie van der Zanden

Rinie van der Zanden was op 20 oktober 2015 te horen bij Omrop Fryslân over de jacht op wilde katten. De uitzending kan belui...

Lees verder