Overzicht acti­vi­teiten Staten­fractie 2015


7 maart 2016

Het jaar 2015 in nadere details:

Schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten over:


Vragen over vergassen ganzen

Vragen over dierenleed bij recente vergassing ganzen

Vragen over gebruik van water en rodenticiden bij bestrijding muizen

Vragen over garnalenpulsvisserij

Vragen over zoutwinning en bodemdaling

Vragen over kattenjacht

Vragen over ganzenjachtreizen

Moties tijdens Statenvergaderingen ingediend:


Motie toepassen alternatieve verjaagmethoden ganzen

Motie PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)

Motie agrarisch natuurbeheer

Motie duurzaamheid en catering Provinciale Staten

Motie duurzaamheid en catering provinciehuis

Bijdragen tijdens Statenvergaderingen:


Bijdrage Muizenplaag

Bijdrage Coalitieakkoord van CDA, SP, VVD en FNP

Bijdrage Eerste Speech PvdD Fryslân & nieuwe coalitie

Bijdrage Friese Aanpak Ganzen

Bijdrage Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Bijdrage Aanvalsplan Internationaal Ondernemen

Bijdrage Uitvoeringsagenda Coalitieakkoord

Bijdrage Vierde Waterhuishoudingsplan

Bijdrage Begroting 2016

Bijdrage Motie Agrarisch Natuurbeheer

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling FUMO

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds

Bijdrage Duurzaamheid en Catering Provinciehuis: minder vlees

Bijdrage Kaderrichtlijn Water 2016-2021

Bijdrage RUG/UCF (Campus Fryslân)

Opinieartikelen:


Ook de melk wordt duur betaald (Friesch Dagblad)

In de media:


Debat Omrop Fryslân met LTO over het afschaffen van het melkquotum

Interview radio Noordoost-Fryslân over zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen

Debat VARA programma Spijkers met koppen over de grootschalige melkveehouderij in relatie tot de armoede in de wereld

Interview Omrop Fryslân over de kattenjacht

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2015

In het voorjaar van 2015 namen wij als Friese Statenfractie onze intrek in het provinciehuis in Leeuwarden. Bij de verkiezing...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil opheldering over zwanenjacht

In Fryslân is ontheffing verleend voor afschot van zwanen. Uit recente filmbeelden van Een Vandaag blijkt dat de jacht op zwa...

Lees verder