Partij voor de Dieren doet mee aan Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen in Fryslân


Kandi­da­ten­lijst vast­ge­steld op het partij­congres

21 november 2022


Fryslân, 20 november 2022 – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân. De kandidatenlijsten zijn op 20 november vastgesteld door de leden van de partij op het congres. Ook het verkiezingsprogramma is door de leden goedgekeurd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.


De kandidaten.
De lijsttrekker voor Fryslân is Menno Brouwer. Menno woont in Burgum en is sinds november 2020 Statenlid van de Partij voor de Dieren. De nummer 2 op de lijst is Frederique Kosse uit Easterein. Frederique is afkomstig uit de onderwijswereld en is regisseur geweest bij het Frysk Amateurtoaniel. De nummer 3, Douwe van der Baan uit Workum, leidt een e-commerce onderneming en heeft politiek-bestuurlijke ervaring.

Dieren, natuur en milieu
In Fryslân kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle gemeenteraden en waterschappen waar de partij vertegenwoordigd is. De provincie heeft een doorslaggevende invloed op onze leefomgeving. Zo beslist de provincie over de bouw en uitbreiding van megastallen, over het al dan niet beschermen van onze natuur, over de jacht op weerloze dieren en over onze infrastructuur. Kortom, veel provinciale besluiten maken het verschil voor wat het leven de moeite waard maakt.

De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, donkergroen, diervriendelijk en zorgzaam Fryslân. Meer dan ooit gaat het om het overstijgend belang van alles wat bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Dan hebben we het over schone lucht, een groene leefomgeving, een vitale bodem, schoon water en een jachtverbod.

Om het stikstofprobleem aan te pakken, is het noodzakelijk dat het aantal dieren in de veehouderij wordt teruggebracht, en er meer ruimte komt voor de natuur. Op langere termijn zijn drastische maatregelen nodig om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Deze omvatten niet alleen minder vliegen, autorijden en vlees, maar ook minder fossiele subsidies, vervuilende industrie, sierteelt, kunstmest en ongebreidelde wereldhandel. Dit zijn de Klimaattaboes waar de Partij voor de Dieren zo snel mogelijk van af wil.
Gerelateerd nieuws

Provincie moet stalsystemen diervriendelijker maken

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van deze week werden de financiële stukken van de provincie besproken, namelijk de b...

Lees verder

Provincie moet meer werk maken van natuurnetwerk en preventief exotenbeleid

Deze week was er weer een Statenvergadering met op de agenda onder andere de Beleidsnota Invasieve Exoten en de realisatie va...

Lees verder