Provincie moet stal­sys­temen dier­vrien­de­lijker maken


11 november 2022

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van deze week werden de financiële stukken van de provincie besproken, namelijk de bestuursrapportage en de begroting voor 2023. Wij hebben ons gericht op de vele achterstanden die zich voordoen. Zowel uit de begroting als uit de bestuursrapportage is af te leiden dat de provincie op veel grote opgaven achterloopt op de planning op langere termijn. Het schiet allemaal niet op met bijvoorbeeld de veenweideaanpak, de stikstofcrisis, klimaataanpak, het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland, het opschonen van ons water zodat we voldoen aan de Europese richtlijnen en de bestrijding van de verdroging van de natuur. Wat ons betreft moet dit allemaal veel sneller en beter kunnen.

Daarbij hebben we met een motie aandacht gevraagd voor meer diervriendelijke stalsystemen. De nieuwe Wet Dieren verplicht de veehouderij namelijk om dieren de mogelijkheid te bieden om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Dieren mogen niet langer worden aangepast aan het stalsysteem, maar het systeem dient te worden aangepast aan de dieren. We hebben onze motie ingetrokken, omdat gedeputeerde Hoogland heeft toegezegd dat hij zodra de nieuwe wet van kracht is, gaat bekijken hoe het huidige provinciale beleid hieraan voldoet. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Lees hier onze inbreng bij de Begroting 2023

Gerelateerd nieuws

Meer ruimte nodig voor wolven en waterstofbussen

Gisteren hebben Provinciale Staten vergaderd over hoe de aanbesteding voor de nieuwe busconcessie er uit moet komen te zien. ...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân

Fryslân, 20 november 2022 – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Frysl...

Lees verder