Provincie moet meer werk maken van natuur­netwerk en preventief exoten­beleid


1 december 2022

Deze week was er weer een Statenvergadering met op de agenda onder andere de Beleidsnota Invasieve Exoten en de realisatie van het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Menno Brouwer benadrukte in zijn inbreng dat bij het aanpakken van de invasieve dier- en plantensoorten (exoten) in de eerste plaats moet worden ingezet op preventie. In de beleidsnota missen wij deze focus op preventie. Maar er zijn genoeg dier- en plantvriendelijke preventiemaatregelen en wij willen dat de provincie daar meer op inzet.

Met de aanleg van het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland schiet het niet op. De provincie moet veel meer haar best doen om dit netwerk in 2027 gerealiseerd te hebben. Ook het Ministerie van LNV geeft aan dat Fryslân te weinig doet. Menno wees er op dat voor een snelle grondverwerving ook onteigening moet worden ingezet.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân

Fryslân, 20 november 2022 – De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Frysl...

Lees verder

Vergoeding voor funderingsschade in veenweidegebied

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, de SP en D66 willen dat overheden de helft van de funderingsschade aan huizen...

Lees verder