Partij voor de Dieren kritisch over lawaai vlieg­basis Leeu­warden


6 november 2017

De hele Noordwestkant van Fryslan – van Leeuwarden tot en met de Waddeneilanden - heeft het afgelopen half jaar overlast ervaren van de extra training van wapeninstructeurs op de Leeuwarder vliegbasis. De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil meer erkenning voor die overlast.

Ze vraagt Gedeputeerde Staten welke concrete resultaten tot nu toe bereikt zijn binnen het COVM, De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu van de vliegbasis. Daarnaast vraagt de partij zich af of er wel een compleet beeld is van de schadelijke gevolgen op Natura 2000-gebied de Wadden en de fauna op het vaste land. Ze wil weten wat de daadwerkelijke schade is.

Statenlid Rinie van der Zanden: “Wij horen zoveel klachten, het kan niet anders dan dat de vliegbewegingen meer invloed hebben dan van tevoren werd aangenomen. Het is belangrijk dit goed in beeld te krijgen, zodat maatregelen genomen kunnen worden.” Ook maakt de partij zich, wegens het vele lawaai, zorgen over de gevolgen voor het toerisme op de lange termijn.

Bekijk de gestelde vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil einde aan kunstgras in Fryslân

De aanleg van kunstgras beschadigt het milieu en dat zou in Fryslân niet moeten mogen, vindt de Partij voor de Dieren. De par...

Lees verder

Ook in 2018 neemt de leefbaarheid in Fryslân verder af

Vandaag heeft onze fractie een aantal kanttekeningen bij de provinciale plannen voor 2018 geplaatst. In de begroting lezen w...

Lees verder