Ook in 2018 neemt de leef­baarheid in Fryslân verder af


8 november 2017

Vandaag heeft onze fractie een aantal kanttekeningen bij de provinciale plannen voor 2018 geplaatst.

In de begroting lezen we dat het college ernaar streeft dat inwoners in harmonie met hun omgeving kunnen genieten van al het moois dat Fryslân te bieden heeft. Maar de praktijk is weerbarstig, zo bleek ook het afgelopen jaar. Wij constateren dat veel inwoners nadelige gevolgen ondervinden van bijvoorbeeld nieuwe megastallen, mestvergisters en windmolens en dat hun belangen onvoldoende worden gehoord. Dat betreuren wij. Door een gebrek aan toezicht van de FUMO worden bovendien veel aspecten rondom leefbaarheid niet goed gehandhaafd.

Onze fractie vindt dat het geld weer vooral naar de verkeerde doelen gaat en dat zaken als natuur, milieu en duurzame ontwikkeling niet de urgente aandacht krijgen die ze verdienen.

Ook op het gebied van verduurzaming van de landbouw zien we opnieuw dat eerder dit jaar met veel bombarie de mooiste ambities zijn uitgesproken, maar dat vervolgens de hand stevig op de knip blijft. Een scala aan veelbelovende projecten kunnen daarom niet worden uitgevoerd. Wij willen dat de provincie vol gas inzet op een meer natuurinclusieve landbouw. De urgentie is hoog, zo bleek wederom, toen in de media alarmerende berichten verschenen over het verdwijnen van insecten. Deze kleine beestjes zijn essentieel voor onze voedselvoorziening en voor een gezonde natuur. Omdat het grootste deel van ons landelijk gebied bestaat uit landbouwgrond moet hier de oplossing worden gezocht. Ook de teloorgang van het veenweidegebied is een serieuze bedreiging voor de klimaataanpak. Daarom is het belangrijk om snel een transitie te realiseren naar een landbouw waarbij goed geboerd kan worden met een hoger waterpeil. Zuid-Holland heeft laten zien dat dit in hun veenweidegebied heel goed mogelijk is.

Daarom dienden wij twee moties in om de transitie naar een natuur inclusieve landbouw een boost te geven.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren kritisch over lawaai vliegbasis Leeuwarden

De hele Noordwestkant van Fryslan – van Leeuwarden tot en met de Waddeneilanden - heeft het afgelopen half jaar overlast erva...

Lees verder

Hardere aanpak mestfraude in Fryslân

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Friese Staten wil dat de Provincie meehelpt bij de aanpak van mestfraude. Die b...

Lees verder