Partij voor de Dieren wil einde aan kunstgras in Fryslân


31 oktober 2017

De aanleg van kunstgras beschadigt het milieu en dat zou in Fryslân niet moeten mogen, vindt de Partij voor de Dieren. De partij wil dat de provincie ophoudt de aanleg ervan te stimuleren. Onlangs publiceerde de provincie een nieuwe openstelling van het Iepen Mienskips Fûns. Daarin staat dat ook de aanleg van een kunstgrasveld onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor subsidie.

De partij stelt vragen naar aanleiding van een recente Zembla reportage met nieuwe feiten over de milieurisico’s van rubbersnippers die bij de aanleg van kunstgrasvelden worden gebruikt. Onder kunstgrasmatten en ook in de bermen en sloten van kunstgrasvelden is ernstige bodem- en waterverontreiniging aangetoond. Het gaat om giftige metalen zoals zink en kobalt, die uit de rubbersnippers lekken. Dit is in strijd met de Wet Bodembescherming.

Toch wordt de aanleg van kunstgrasvelden met subsidieregelingen gestimuleerd. De partij heeft het college om opheldering gevraagd.

Gerelateerd nieuws

Geen gaswinning bij Schiermonnikoog

Volgens de Partij voor de Dieren, SP, GrienLinks en FNP moet het gas bij Schiermonnikoog lekker in de grond blijven. De parti...

Lees verder

Partij voor de Dieren kritisch over lawaai vliegbasis Leeuwarden

De hele Noordwestkant van Fryslan – van Leeuwarden tot en met de Waddeneilanden - heeft het afgelopen half jaar overlast erva...

Lees verder