Partij voor de Dieren, SP en Grien Links: hoge kosten voor de provincie voor afschot van het grootste deel van de populatie damherten in Mildam-Oude­schoot e.o.


17 augustus 2021

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Faunabeheereenheid (FBE) onlangs een opdracht tot afschot gegeven voor het grootste deel van de populatie damherten in het gebied Mildam-Oudeschoot e.o. Deze Provinciale opdracht is verstrekt omdat de FBE het eerder niet eens kon worden over een faunabeheerplan Damhert.

Uit de Jaarverslagen 2019 en 2020 van de FBE blijkt er in totaal een bedrag van ruim 76.000 euro aan kosten gemaakt te zijn voor een faunabeheerplan Damhert, dat uiteindelijk de eindstreep niet heeft gehaald. En dan moet de uitvoering nog van start gaan! Het gaat hier volledig om Provinciaal geld.

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, de SP en Grien Links hebben het College van Gedeputeerde Staten gevraagd een overzicht te verstrekken waarin de gemaakte kosten voor het Faunabeheerplan Damherten onderbouwd en uitgesplitst zijn. Ook willen deze fracties weten hoeveel geld Gedeputeerde Staten nog verwacht uit te geven aan het doden van de dieren.

Menno Brouwer (Statenlid Partij voor de Dieren): “Er worden door de FBE hoge kosten gemaakt, terwijl nog niet duidelijk is dat het voornemen tot afschot bij de rechter stand houdt. In vergelijkbare situaties in het land heeft de rechter wegens strijdigheid met de Wet Natuurbescherming een streep door de plannen tot afschot gezet. En daar heeft de rechter gelijk in, want afschot is helemaal niet nodig. De dieren kunnen prima in leven blijven als Gedeputeerde Staten al dat geld niet uit zou geven aan afschot, maar aan diervriendelijke maatregelen.”

Gezien de grote maatschappelijke impact van afschot vinden de Partij voor de Dieren, de SP en Grien Links het noodzakelijk om ook maatschappelijke partijen op het gebied van dierenwelzijn - zoals de Dierenbescherming - en dierenrechten bij de opstelling van dit soort plannen te betrekken. Hiermee kan worden voorkomen dat er onnodig overheidsgeld wordt verspild voor plannen waarvoor het maatschappelijk en juridisch draagvlak ontbreekt.

De vragen zijn hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Intensivering van de landbouw is niet de oplossing om tien miljard monden te voeden

Bij een kaatswedstrijd deed PC voorzitter Hellinga een aantal prikkelende uitspraken over Randstedelingen en de landbouwpolit...

Lees verder

Petitie tegen afschieten damherten aangeboden

Vandaag zijn meer dan 1300 handtekeningen tegen het afschieten van de damherten bij Mildam aangeboden aan de commissaris van ...

Lees verder