Partij voor de Dieren tegen zand­winning IJsselmeer


28 november 2018

De statenfractie van de Partij voor de Dieren spreekt zich uit tegen industriële zandwinning in het IJsselmeer. Ze stelt vragen aan Gedeputeerde Staten, die eerder een verklaring van geen bedenkingen gaf voor het project.

Statenlid Rinie van der Zanden: “Het IJsselmeergebied is Natura 2000. Daar zou de bescherming van de natuur voorop moeten staan. De open ruimte, de weidse horizon en de duisternis. Maar Gedeputeerde Staten lijken zonder enige schroom economisch gewin belangrijker te vinden. Ik vind dat onacceptabel.”

De partij wijst ook op de Agenda IJsselmeergebied 2050 die in gezamenlijkheid is opgesteld en dit voorjaar werd ondertekend door zestig betrokken partijen. Met ook ruimte voor een krachtige lokale economische ontwikkeling passend bij het plaatselijk karakter. Het lokale verzet en de plaatselijke weerstand zijn onmiskenbaar groot omdat hier juist geen sprake is van lokale economische ontwikkeling passend bij het plaatselijk karakter. Het zand wordt op industriële wijze dertig jaar lang dag en nacht gewonnen door een bedrijf uit Brabant.

Lees de gestelde vragen hier na.